Dysor & spraysystem

Vilken droppstorlek är mest lämpad för sprayprocessen?

Droppstorleken är ofta kritisk för att optimera en sprayprocess. Många processer, t ex gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras. Vätskan behöver då fördelas i en stor mängd små droppar för att skapa så stor total ytarea som möjligt. Andra sprayprocesser kan istället kräva stora droppar för att uppnå ett önskat resultat, t ex när en yta ska spolas eller rengöras.

Olika typer av dysor skapar relativt olika droppstorlekar

Droplet size e1649964408802

Generella samband som påverkar droppstorleken

 • ju högre tryck, desto mindre droppstorlek
 • ju större sprayvinkel, desto mindre droppstorlek
 • ju högre flöde vid ett givet tryck (storlek på dysan), desto större droppstorlek
 • vid atomisering med hjälp av tryckluft kan droppstorleken ändras samtidigt som flödeshastigheten bibehålls genom att variera förhållandet mellan tryckluft och vätska. Ju högre kvot mellan luft och vätska, desto mindre droppstorlek.

Fördelning av droppstorlekar i sprayen

En spray innehåller ett brett spektrum av olika droppstorlekar, vilka mäts i mikron, dvs en miljondels meter. Det är omöjligt att specificera alla droppstorlekar i sprayen, därför används följande definitioner för att beskriva fördelningen av droppstorlekar i sprayen:

Volume Diameter

 • Dv01 – 10% av sprayens volymflöde består av droppar mindre än Dv01 och 90% av volymflödet består av droppar som är större än Dv01.
 • Dv05 – är diametern som delar sprayens volymflöde i två lika stora delar. Hälften av det totala volymflödet består av droppar med en diameter som är mindre än Dv05 och den andra hälften av volymflödet består av droppar med en diameter som är större än Dv05.
 • Dv09 – 90% av sprayens volymflöde består av droppar mindre än Dv09 och 10% av volymflödet består av droppar som är större än Dv09.

Sauter Mean Diameter

 • D32 – diametern på en droppe vars förhållande mellan volym och yta representerar hela sprayen.
 • Sauter Mean Diameter är en av de mest använda definitionerna för att beskriva en spray i olika processberäkningar.

Arithmetic Mean Diameter

 • D10 – Medeldiametern för alla dropparna i sprayen.

Volume Mean Diameter

 • D30 – Diametern av en droppe vars volym, om multiplicerat med totala antalet droppar i sprayen, blir lika med den totala volymen.
PDF

Dokument för nedladdning