Dysor & spraysystem

Vilket flöde önskas? Tillgängligt tryck?

Den önskade flödesvolymen beror på den specifika sprayprocessen. De flesta sprayprocesser har allmänna tumregler för flödesintervall, men i många fall behövs test på plats för att nå rätt resultat.

En specifik dysas flöde är beroende av dess storlek och tryck. Den vätskevolym som flödar genom dysan beror främst på skillnaden mellan trycket vid dysans utloppsmynning och det tryck som omger dysan där den sprayar, vilket oftast är atmosfäriskt tryck.

Om det specifika trycket inte är angivet i dysans datablad går det att beräkna dysans flöde vid ett givet tryck genom att använda ekvationen längst ner på databladet. K-faktorn är angiven i tabellen i databladet.

Vid spray i ett kärl där trycket inte är atmosfäriskt beräknas differentialtrycket genom att subtrahera trycket i kärlet från trycket vid dysans inlopp: l/min = K(Bar,inlopp – Bar, kärl)^x