Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Täyskartiosuuttimien valikoimamme

Yleisin suutintyyppi teollisuudessa on täyskartiosuutin. Käyttökohteita ovat kaasunjäähdytys, kaasun puhdistus, huuhtelu, imeytys, nesteen jakelu ja palontorjunta.

Täyskartiosuuttimia on kolmea eri tyyppiä - aksiaalisia ja tangentiaalisia suuttimia sekä spiraalisuuttimia. Aksiaaliset ja tangentiaaliset suuttimet luovat suhteellisesti suurempia pisaroita, joissa neste jakautuu kartiossa ja pinnan päälle hyvin tasaisesti verrattuna spiraalisuuttimeen. Spiraalisuutin tuottaa suhteellisesti pienempiä pisaroita ja suihku koostuu useammasta onttokartiosta.

Fullkonsdysan skapar en spray formad som en kon och är den vanligast förekommande typ av dysa inom industrin. Det finns tre olika typer av fullkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor.

CW

CW

 • 0,355 - 8,07 l/min
 • 80° - 120°
 • Vaihdettava suutinkärki
 • Integroitu suodatin valinnaisena
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
EZTF

EZTF

 • 1,87 - 221 l/min
 • 60° - 180°
 • Suutin pikakiinnityksellä
 • Hienojakoinen sumu
 • Laaja valikoima erilaisia suihkutuskulmia
 • Täyskartio-spiraalisuutin
Näytä tuote
EZWL

EZWL

 • 0,355 - 74,4 l/min
 • 30° - 120°
 • Suutin pikakiinnityksellä
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
MaxiPass

MaxiPass

 • 2,64 - 5700 l/min
 • 30° - 120°
 • Erittäin suuri läpäisykyky
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
MaxiPassL

MaxiPass®L

 • 0,325 - 11,4 l/min
 • 51° - 134°
 • Pienet virtausmäärät
 • Erittäin suuri läpäisykyky
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
N

N

 • 11,4 - 2260 l/min
 • 90°, 120°
 • Suuri läpäisykyky
 • Hyväksytty palosuojaussuutin
 • Täyskartio-spiraalisuutin
Näytä tuote
NC

NC

 • 7,63 - 35200 l/min
 • 60° - 120°
 • Suuret virtausmäärät
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
NCFL

NCFL

 • 350 - 19700 l/min
 • 60° - 120°
 • Suuret virtausmäärät
 • Suuri läpäisykyky
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
NCK Muovi

NCK

 • 19,3 - 9820 l/min
 • 15° - 30°
 • Voimakas suihku
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
NCS

NCS

 • 7,63 - 2200 l/min
 • 70° - 110°
 • Matala rakenne
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
SC

SC

 • 6,34 - 11200 l/min
 • 60° - 120°
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote
SF Hollow Cone

SF Full Cone

 • 5,45 - 75,6 l/min
 • 35° - 80°
 • Suutin pikakiinnityksellä
Näytä tuote
ST

ST

 • 1,87 - 14000 l/min
 • 90° - 120°
 • Kestävä - vahvistettu Cobalt Alloy 6:lla tai RBSC:llä.
 • Suuri läpäisykyky
 • Hienojakoinen sumu
 • Täyskartio-spiraalisuutin
Näytä tuote
STXP

STXP

 • 8,04 - 14000 l/min
 • 90° - 120°
 • Kestävä - vahvistettu Cobalt Alloy 6:lla tai RBSC:llä.
 • Vankka rakenne
 • Suuri läpäisykyky
 • Hienojakoinen sumu
 • Täyskartio-spiraalisuutin
Näytä tuote
TC

TC

 • 821 - 41800 l/min
 • 60° - 120°
 • Erittäin suuret virtausmäärät
 • Vankka rakenne
 • Laippa- tai putkiliitäntä
 • Aksiaalinen täyskartiosuutin
Näytä tuote

Erilaisia täyskartiosuuttimia

Täyskartiosuuttimia on kolmea eri tyyppiä - aksiaalisia ja tangentiaalisia suuttimia sekä spiraalisuuttimia. Aksiaaliset ja tangentiaaliset suuttimet luovat suhteellisesti suurempia pisaroita, ja neste jakautuu hyvin tasaisesti kartion sisällä ja pinnalla verrattuna spiraalisuuttimeen. Aksiaalisissa ja tangentiaalisissa täyskartiosuuttimissa on suurempi tilavuusvirtaus ulkokartiossa ja tasainen, pienempi virtaus kartiossa sisällä. Spiraalisuuttimessa tilavuusvirtaus on suurempi spiraalien muodostamissa renkaissa, ja renkaiden väliin muodostuu pienten pisaroiden alueita, joissa tilavuusvirtaus on pienempi.

Spiraldysa fullkon. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner.

Täyskartio-spiraalisuutin

 • Suihkutuskuvio syntyy, kun neste jakautuu kulkiessaan spiraalia pitkin, ja muodostaa onttokartioita.
 • Kartiot muodostavat 2-3 rengasta suhteellisesti suurista pisaroista, joita ympäröivät laajemmat kaistaleet, joissa on suhteellisesti pienempiä pisaroita

Axiell fullkonsdysa skapar en spray formad som en kon. Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.

Aksiaalinen täyskartiosuutin

 • Tulevan ja lähtevän suihkutuksen suunnat ovat samalla akselilla.
 • Kartiomainen suihku syntyy suuttimen pyörrekammiossa tapahtuvan nesteen pyörimisen, nesteen keskipakovoiman ja suuttimen aukon geometrian ansiosta.
 • Tasainen pisarajakauma kartiossa ja suihkutuspinnalla.
 • Laaja valikoima virtausmääriä
 • Suuri läpäisykyky

Tangentiell fullkonsdysa skapar en spray formad som en kon. Den utgående sprayriktningen är 90° i relation till ingångsaxeln.

Tangentiaalinen täyskartiosuutin

 • Lähtevän suihkun suunta on 90° tuloakseliin nähden.
 • Suihkutuskuvio luodaan johtamalla neste kammion läpi ilman pyörreosaa ennen kuin neste poistuu ulostuloaukosta ja muodostaa kartiomaisen suihkun.
 • Tasainen pisarajakauma kartiossa ja suihkutuspinnalla.
 • Suuri läpäisykyky

Valitse oikea suutin optimoitua suihkutusprosessia varten.

Jokaisella suutintyypillä on tietty virtausmäärä, suihkutuskuvio ja pisarakoko. Suihkutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat suuttimen ja ratkaisun valintaan. 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
 • Mikä on suuttimen ja suihkutusprosessin tehtävä?

  Oikean suuttimen valinnan ensimmäinen vaihe on määritellä suihkutusprosessin tehtävä, kuten kaasun jäähdytys, säiliön pesu tai kuljetinhihnan huuhtelu. Suutintyyppi ja siten myös suihkutuskuvio ja pisarakoko ovat tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon suihkutusprosessin optimoimiseksi.

  Lue koko vastaus
 • Mikä pisarakoko sopii prosessiin parhaiten?

  Pisarakoko on usein kriittinen tekijä ruiskutusprosessin optimoinnissa. Monet prosessit, kuten kaasun jäähdytys ja kaasun pesu, riippuvat siitä, että nesteen kokonaispinta-ala on mahdollisimman suuri. Tällöin neste on jaettava suureen määrään pieniä pisaroita, jotta saadaan aikaan mahdollisimman suuri kokonaispinta-ala. Muut ruiskutusprosessit ...

  Lue koko vastaus
 • Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?

  Suuttimen sijainti kohteen yläpuolella (D) ja suihkutuksen peittämä alue (B) on tärkeää tietää, jotta voidaan valita oikea suihkutuskulma (A). Suihkukulma mitataan lähellä suuttimen suuta, ja ulkoiset tekijät, kuten painovoima tai ilman ja kaasun virtaus vaikuttavat välittömästi pisaroihin.

  Lue koko vastaus
 • Mikä virtaus halutaan? Mikä on käytettävissä oleva paine?

  Haluttu virtausmäärä riippuu suihkutusprosessista. Useimmilla suihkutusprosesseilla on yleiset nyrkkisäännöt virtausalueille, mutta monissa tapauksissa oikeiden tulosten saavuttaminen edellyttää testausta paikan päällä.

  Lue koko vastaus
 • Minkä tyyppistä nestettä ruiskutusprosessissa käytetään?

  Nesteen ominaispaino, viskositeetti ja mahdolliset partikkelit vaikuttavat suuttimen suihkuominaisuuksiin.

  Lue koko vastaus
 • Pääsevätkö ulkoiset tekijät vaikuttamaan suuttimen suihkuun?

  Joskus suihkuun vaikuttavat ulkoiset voimat, kuten prosessikaasuvirrat, ilmavirrat tai tuuli.

  Lue koko vastaus
 • Mikä materiaali soveltuu parhaiten tarkoitukseen?

  Alla on lueteltu useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan materiaaleja tiettyä suutinta varten. Väärä materiaalivalinta vaikuttaa todennäköisesti suuttimen suorituskykyyn ja käyttöikään. Autamme mielellämme ja annamme neuvoja siitä, mikä materiaali on sopivin sinun ...

  Lue koko vastaus
 • Optimoidun suihkutusprosessin edut?

  On monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan suutinta tiettyä ruiskutusprosessia varten. Optimoitu ruiskutusprosessi voi vaikuttaa merkittävästi, sillä se voi edistää: tuotteen ja prosessin laadun parantumista tuotannon lisääntymistä ja suunnittelemattomiin pysähdyksiin kuluvan ajan lyhenemistä huoltokustannusten vähenemistä käyttökustannusten alenemista vähentämällä ...

  Lue koko vastaus
PDF

Ladattavia dokumentteja

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video