Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Droppavskiljning

Varför är effektiv droppavskiljning en ren vinst för företaget och miljön?

Effektiv och optimalt dimensionerad droppavskiljning

  • tar bort föroreningar och oönskade ämnen i processen
  • förhindrar skador och korrosion på rör, kompressorer och annan processutrustning
  • möjliggör återvinning av produkt

…vilket leder till ökad processeffektivitet, energi- och kostnadsbesparingar, samt minskad mängd miljöfarligt utsläpp.

 

Bilden visar kraftvärmeverket Jönköping Energi strax utanför Jönköping