Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Droppavskiljning

Hur påverkar droppstorlek valet av droppavskiljare?

En processgas innehåller droppar i en mängd olika storlekar som oftast följer en normalfördelningskurva (Gauss). Olika typer av droppavskiljare fångar upp och separerar olika storleksintervall på droppar.

Droplet Generation Mechanism

Profiler

Profiler, även kallade lameller, används i processer med stora gasflöden och där man vill minimera tryckfallet. Profiler avskiljer droppar >15 µm vid normala driftsförhållanden.

Demistrar

En demister består av stycken av stickade metall- eller plasttrådar, som veckas och sätts ihop i flera lager och formar en ’kudde’. En tråddemister fångar upp droppar större än 5 µm.

Coalescers

En coalescer består av en ’kudde’ som är tillverkad av stickad väv, i en kombination av olika trådar men även mindre fibrer. Det är de mindre fibrerna som gör att droppar i storleksintervallet 2-5 µm kan fångas upp i gasströmmen.

Candle filters

Candle filters består av miljontals sammansatta fibrer och används främst i processer där droppar <2 µm ska avskiljas från ett gasflöde.