Spiraalisuuttimien valikoimamme

Toimittajamme BETE Spray Systems on maailman johtava spiraalisuuttimien valmistaja ja kehittäjä. Meillä on paljon kokemusta ja tietoa erilaisista sovelluksista, joihin spiraalisuutin soveltuu. Tarjoamme myös räätälöityä valmistusta, kun tarvitaan tietynlaista liitäntää tai erikoismateriaalia.

Spiraalisuutin on valmistettu yhdestä kappaleesta, ja siinä on suuri virtauskanava, joka vähentää tukkeutumisriskiä. Spiraalisuutinta on saatavana useina eri kokoina, eri virtauksella, erilaisilla suihkutuskulmilla ja eri materiaaleina. Tämäntyyppinen suutin tuottaa suhteellisen pieniä pisaroita verrattuna muihin täyskartio- ja onttokartiosuuttimiin.

Sopivia käyttökohteita ovat muun muassa sammutus, palontorjunta, kaasunpuhdistus ja haihdutusjäähdytys.

Spiraalisuuttimen ainutlaatuinen suihkutuskuvio

Spiraalisuuttimen rakenne tuottaa suihkun, jossa on yksi tai useampi rengas, jonka tilavuusvirta on suurempi ja jonka pisarat ovat suhteellisesti suurempia, kuin renkaiden välinen suihku. Tällainen suihkutuskuvio on optimaalinen silloin, kun prosessissa tarvitaan pieniä pisaroita, esim. haihdutusjäähdytyksessä, mutta samaan aikaan tarvitaan myös suhteellisen suuri tilavuusvirtaus. Tämäntyyppinen suihkutuskuvio voi olla eduksi myös silloin, kun prosessiin kohdistuu voimakas kaasu- tai ilmavirtaus.

Illustration av hur sprayen skapas av en spiraldysa med fullkonsspray. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner. Konerna bildar 2 till 3 ringar av relativt stora droppar, omgivna av bredare band av relativt små droppar.

Täyskartio-spiraalisuutin

 • Suihkutuskuvio syntyy, kun neste jakautuu ja muodostaa onttokartioita kulkiessaan spiraalia pitkin.
 • Kartiot muodostavat 2-3 rengasta suhteessa suurista pisaroista, joita ympäröivät laajemmat kaistaleet, joissa on suhteessa pienempiä pisaroita.

Illustration av hur sprayen skapas av en spiraldysa med hålkonsspray. Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar en koncentrisk kon. Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen, vilken består av relativt stora droppar, medans det inom konen skapas en fin dimma.

Onttokartio-spiraalisuutin

 • Suihkutuskuvio syntyy nesteen kulkiessa spiraalia pitkin muodostaen konsentrisen kartion.
 • Suihku keskittyy kartion ulkokehälle, joka koostuu suhteessa suuremmista pisaroista, kun taas kartion sisällä syntyy hienojakoista sumua.
PDF

Dokumentaatio & videot

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video

Spiraalisuuttimen suihku koostuu suhteellisen pienistä pisaroista

Muihin täyskartio- ja onttokartiosuuttimiin verrattuna spiraalisuutin tuottaa suhteellisen pieniä pisaroita. Se soveltuu moniin erilaisiin teollisuuden sovelluksiin, kuten jäähdytykseen, sammutukseen ja kaasunpuhdistukseen.

Bilden illustrerar den relativa droppstorleken för olika typer av dysor, luftatomiserande dysor, dimdysor, spiraldysor, hålkonsdysor, fullkonsdysor samt flatståledysor.

Valitse oikea suutin optimoitua suihkutusprosessia varten.

Jokaisella suutintyypillä on tietty virtausmäärä, suihkutuskuvio ja pisarakoko. Suihkutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat suuttimen ja ratkaisun valintaan. 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
 • Mikä on suuttimen ja suihkutusprosessin tehtävä?

  Oikean suuttimen valinnan ensimmäinen vaihe on määritellä suihkutusprosessin tehtävä, kuten kaasun jäähdytys, säiliön pesu tai kuljetinhihnan huuhtelu. Suutintyyppi ja siten myös suihkutuskuvio ja pisarakoko ovat tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon suihkutusprosessin optimoimiseksi.

  Lue koko vastaus
 • Mikä pisarakoko sopii prosessiin parhaiten?

  Pisarakoko on usein kriittinen tekijä ruiskutusprosessin optimoinnissa. Monet prosessit, kuten kaasun jäähdytys ja kaasun pesu, riippuvat siitä, että nesteen kokonaispinta-ala on mahdollisimman suuri. Tällöin neste on jaettava suureen määrään pieniä pisaroita, jotta saadaan aikaan mahdollisimman suuri kokonaispinta-ala. Muut ruiskutusprosessit ...

  Lue koko vastaus
 • Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?

  Suuttimen sijainti kohteen yläpuolella (D) ja suihkutuksen peittämä alue (B) on tärkeää tietää, jotta voidaan valita oikea suihkutuskulma (A). Suihkukulma mitataan lähellä suuttimen suuta, ja ulkoiset tekijät, kuten painovoima tai ilman ja kaasun virtaus vaikuttavat välittömästi pisaroihin.

  Lue koko vastaus
 • Mikä virtaus halutaan? Mikä on käytettävissä oleva paine?

  Haluttu virtausmäärä riippuu suihkutusprosessista. Useimmilla suihkutusprosesseilla on yleiset nyrkkisäännöt virtausalueille, mutta monissa tapauksissa oikeiden tulosten saavuttaminen edellyttää testausta paikan päällä.

  Lue koko vastaus
 • Minkä tyyppistä nestettä suihkutusprosessissa käytetään?

  Nesteen ominaispaino, viskositeetti ja mahdolliset partikkelit vaikuttavat suuttimen suihkutusominaisuuksiin.

  Lue koko vastaus
 • Pääsevätkö ulkoiset tekijät vaikuttamaan suuttimen suihkuun?

  Joskus suihkuun vaikuttavat ulkoiset voimat, kuten prosessikaasuvirrat, ilmavirrat tai tuuli.

  Lue koko vastaus
 • Mikä materiaali soveltuu tarkoitukseen parhaiten?

  Alla on lueteltu useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan materiaaleja tiettyä suutinta varten. Väärä materiaalivalinta vaikuttaa todennäköisesti suuttimen suorituskykyyn ja käyttöikään. Autamme mielellämme ja annamme neuvoja siitä, mikä materiaali on sopivin sinun ...

  Lue koko vastaus
 • Optimoidun suihkutusprosessin edut?

  On monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan suutinta tiettyä ruiskutusprosessia varten. Optimoitu ruiskutusprosessi voi vaikuttaa merkittävästi, sillä se voi edistää: tuotteen ja prosessin laadun parantumista tuotannon lisääntymistä ja suunnittelemattomiin pysähdyksiin kuluvan ajan lyhenemistä huoltokustannusten vähenemistä käyttökustannusten alenemista vähentämällä ...

  Lue koko vastaus