Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Dammbekämpning

Hur ska utrustningen styras?

Faktorer att ta hänsyn till vid val av styrning är t ex utrustningens åtkomlighet under drift och säkerhet på arbetsplatsen. I många fall går det att göra kostnadsbesparingar och öka säkerheten med automatiserad styrning och bevakning av hela systemet genom att använda CURT Management software.

EmiControls CURT Surface WEB

Manuell styrning via kontrollpanel

Utrustningen kan enkelt styras manuellt via den mycket användarvänliga kontrollpanelen, se video.

YouTube video

Fjärrkontroll

Styrning med hjälp av en fjärrkontroll kan vara ett bra alternativ när det t ex kan vara svårt att komma åt utrustningen under drift eller av rent säkerhetsmässiga skäl.

Fjärrkontrollen:

  • är mycket användarvänlig med tydliga symboler på knapparna
  • har en stor nödknapp
  • en borttappad fjärrkontroll kan lätt ersättas med en ny med hjälp av en ID-nyckel
  • levereras med ett skyddsfodral

CURT – Automatiserad styrning och bevakning

CURT är ett management software som bevakar all dammbekämpningsutrustning samt styr hela systemet i realtid.

På platser där arbeten regelbundet genererar damm kan information (t ex väder, mängd damm i luften och tid) användas för att automatiskt bestämma när systemet ska vara i drift och hur det ska styras.

Fördelarna är många. Det betyder bl a att personal inte regelbundet behöver vara ute på plats och lägga tid på att sätta på och stänga av utrustning. Det är även en säkerhetsfråga. Automatiserad styrning leder också till ytterligare kostnadsbesparingar då systemet endast är igång då det finns ett behov att dammbekämpa.