Pölynhallinta

Miten laitteita valvotaan?

Ohjausjärjestelmää valittaessa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa laitteiden saavutettavuus käytön aikana ja työturvallisuus. Monissa tapauksissa koko järjestelmän automaattinen ohjaus ja valvonta CURT Management -ohjelmiston avulla voi säästää kustannuksia ja lisätä turvallisuutta.

EmiControls CURT pinta WEB

Manuaalinen ohjaus ohjauspaneelin kautta

Laitteita voidaan helposti ohjata manuaalisesti erittäin käyttäjäystävällisen ohjauspaneelin kautta, katso video.

YouTube video

Kaukosäädin

Kaukosäätimellä tapahtuva ohjaus voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun laitteeseen on vaikea päästä käsiksi käytön aikana, tai puhtaasti turvallisuussyistä.

Kaukosäädin:

  • on erittäin käyttäjäystävällinen, ja painikkeiden symbolit ovat selkeät.
  • suuri hätäpainike
  • kadonnut kaukosäädin voidaan helposti korvata uudella ID-avaimen avulla.
  • toimitetaan suojakotelon kanssa

CURT - Automaattinen valvonta- ja seurantaohjelma

CURT on hallintaohjelmisto, joka valvoo kaikkia pölynhallintalaitteita ja ohjaa koko järjestelmää reaaliajassa.

Paikoissa joissa on säännöllisesti pölyä voidaan tietoja (kuten sää, pölyn määrä ilmassa ja aika) käyttää määrittämään automaattisesti milloin järjestelmän pitäisi olla toiminnassa ja miten sitä tulisi ohjata.

Hyötyjä on monia: henkilökunnan ei esimerkiksi tarvitse olla jatkuvasti paikalla ja käyttää aikaa laitteiden kytkemiseen päälle ja pois päältä. Tämä on myös turvallisuuskysymys. Automaattisella ohjauksella säästetään myös kustannuksissa, koska järjestelmä on käynnissä vain silloin, kun pölynhallinta on tarpeen.