Dammbekämpning

Finns det el och vatten tillgängligt?

I de fall då det inte finns el eller vatten tillgängligt i området där dammbekämpningen ska utföras är en mobil lösning med vattentank och/eller generator ett bra alternativ.

Kunskapsbanken Mobil Installation Dammbekampning e1680606903294

Typiska användningsområden är byggarbetsplatser, rivningsarbeten, stenbrott, dagbrott eller andra applikationer där det saknas eller kan vara svårt och kostsamt att dra fram el och vatten.