Dammbekämpning

Fast installation eller ska utrustningen flyttas runt efter behov?

Hur ser verksamheten ut och hur ser det ut kring själva dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Andra eventuella säkerhetsrisker?

V12s Hansa Engineering

Typ av installation och utrustningens placering är viktig att ta i beaktning för att uppnå ett optimalt resultat. Om dammkällan t ex är vid en specifik punk är det oftast mest lämpligt att göra en fast installation. I vissa verksamheter flyttas dammkällan hela tiden och då är en mobil lösning rätt val.

Vattenkanoner kan utrustas med olika typer av underreden för att anpassas till en specifik verksamhet eller plats. En vattenkanon kan t ex placeras på en lift för att undvika att den är i vägen för maskiner och personal. En trailer kan vara fördelaktigt för att lätt kunna flytta runt utrustningen beroende på var behovet av dammbekämpning finns.

Underrede

Lift

Trailer