Dammbekämpning

Dammbekämpning inomhus eller utomhus?

De faktorer som behöver tas i beaktning när det gäller dammbekämpning inomhus eller utomhus är bl a temperatur, vindpåverkan och den mängd vatten som krävs för att effektivt bekämpa dammet.

dust management emicontrols 2 e1680607281756

Temperatur

Om dammbekämpning sker där det finns risk för minusgrader behöver systemet utrustas med ett värmekit och fungerar då i temperaturer ner till -10°C. I mer extrema förhållanden fungerar den unika vattenkanonen V22Orca i temperaturer ner till -45°C.

Vindpåverkan

Vind och annan luftturbulens, t ex maskiner i rörelse, kan påverka resultatet. Det är därför viktigt att tänka på var och hur utrustningen placeras, samt vilken typ av utrustning som är mest lämplig.

Om det ofta blåser från ett visst håll är kanske en fast installation att föredra. Om vinden däremot ofta skiftar kan det vara lämpligt att välja utrustning som enkelt går att flytta runt för att göra dammbekämpningen så effektiv som möjlig. Det går även att minska vindpåverkan genom att placera systemet nära dammkällan.

Mängd vatten

Både inomhus och utomhus kan det vara känsligt att tillföra alltför stora mängder vatten. Det skulle kunna medföra en eventuell säkerhetsrisk pga isbildning eller risk för att materialet som hanteras blir för blött. Därför är det mycket viktigt att dimensionera systemet utifrån de förutsättningar som finns på plats, samt att kunna styra mängden vatten efter behov.