Dammbekämpning

Är dammproblemet som ska åtgärdas vid en punkt eller över ett större område?

Vid val av utrustning är det viktigt att veta om området som ska åtgärdas är vid en specifik punkt eller över ett större område.

Specifik punkt

Vid en specifik punkt bekämpas damm oftast nära dammkällan, t ex vid omlastningspunkter, tippfickor eller krossar. Lämplig utrustning är då en mobil lans (L3), eller ett punktsystem uppbyggt med H2-komponenter eller DustFlex.

Större område

När det är ett större område som ska dammbekämpas är vattenkanoner (V7, V12S, V22) mer lämpligt och det går att nå en räckvidd på upp till 90 meter.