Dammbekämpning

Varför är optimerad och effektiv dammbekämpning viktigt?

Damm skapar negativa effekter för medarbetare, företaget och miljön och kan leda till allvarliga konsekvenser om dammproblem inte åtgärdas på rätt sätt och i tid.

Rätt lösning med effektiv dammbekämpning leder till:

  • Förbättrad hälsa och säkerhet för medarbetarna
  • Minskad olycksrisk – kollision pga dålig sikt, brand, m.m.
  • Minskat slitage på maskiner, utrustning och fordon
  • Lägre saneringskostnader
  • Förbättrad luftkvalitet i närgränsande områden
  • Företaget uppfyller gällande lagar och förordningar