Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Dammbekämpning

Hur fungerar dammbekämpning med vattendimma?

Den viktigaste faktorn för effektiv dammbekämpning är vattendimman, vars funktion är att väta de luftburna dammpartiklarna, som blir tyngre och faller till marken. Vattendimman befuktar samtidigt materialets yta samt marken runt omkring, vilket motverkar att dammpartiklar blir luftburna. Mängden vattendimma justeras så att det inte bildas vattenansamlingar på marken eller gör materialet alltför blött.

Rätt droppstorlek

Det är viktigt att dropparna i vattendimman är rätt storlek. Om droppen är för stor och rör sig för snabbt i förhållande till dammpartikeln, binds inte dammet. En mindre droppe rör sig långsammare och binder dammet mycket mer effektivt. Vanliga bevattningssystem skapar oftast stora, tunga droppar, vilket medför att dammet inte binds på ett effektivt sätt.

Olika typer av damm kräver olika storlek på vattenpartiklarna i dimman för att ge ett optimalt resultat. EmiControls avancerade ventilteknik gör att maskinerna kan skapa vattendroppar i intervallet 10 till 100 µm (idealiskt för dammbekämpning) och utrustningen kan konfigureras beroende på typ av damm och förhållanden.

Optimal mängd vatten och spridning av vattendimman

Är dammet till största delen luftburet? Ska materialet i processen eller på marken blötas preventivt för att undvika att dammet blir luftburet i ett senare skede? Rätt mängd vatten och spridning av vattendimman är viktigt för att uppnå ett bra resultat och effektiv dammbekämpning.

Mängden damm i luften mäts i mg/m³. Tillsammans med vår leverantör EmiControls har vi en stor samlad kunskap och mycket erfarenhet när det gäller att fastställa den mängd vatten per m³ som krävs för att effektivt bekämpa damm i olika miljöer.