Tanklagringsutrustning

Vilka andra faktorer kan vara viktiga vid byte av tanklagringsutrustning?

Andra faktorer som behöver tas i beaktning vid byte av tanklagringsutrustning kan t ex vara:

  • Tidsram för tömning och eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken
  • Tillverknings- och leveranstid
  • Installation – Hur mycket tid beräknas för installationen? Behövs det en supervisor på plats?
  • Tätningslösningen har en begränsning när det gäller dess påverkan av flöde och turbulens vid påfyllning av cisternen, vilket behöver kontrolleras att den inte överskrids för att undvika skador på tätningen och förkortad livslängd.