Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Säiliötekniikka

Mitkä muut tekijät voivat olla tärkeitä säiliötekniikkaa uusiessa?

Muita huomioon otettavia tekijöitä säiliötekniikkaa vaihdettaessa voivat olla:

  • Tyhjennyksen ja nykyisen säiliön mahdollisten korjaustöiden aikataulu
  • Valmistus- ja toimitusaika
  • Asennus - Kuinka paljon aikaa asennukseen arvioidaan kuluvan? Tarvitaanko valvojaa paikan päällä?
  • Tiivisteratkaisulle on rajoituksia virtauksen ja turbulenssin määrälle, jonka se kestää säiliötä täytettäessä. On tarpeen tarkistaa, että virtauksen ja turbulenssin määrää ei ylitetä, jotta vältetään tiivisteen vaurioituminen ja käyttöiän lyheneminen.