Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Ny broschyr om brandbekämpning

BETEs nya broschyr ”FIRE  PROTECTION spray nozzle solutions for industrial fire protection’ visar ett brett utbud av spraylösningar för effektiv och pålitlig brandbekämpning för bl a offshore, petrokemisk industri, raffinaderier och annan krävande och tuff miljö.

De brandskyddsdysor som används i de flesta system är testade och certifierade enligt – Factory Mutual, UL Approval, Lloyd’s Register, U.S. Coastgurad Approved.