Tankrengöring

Vilken tvättvätska används i rengöringscykeln?

Tvättvätskans egenskaper påverkar val av tankrengöringsdysa.

Exempel på tvättvätskans egenskaper

  • Om tvättvätskan är ett lösningsmedel kan det skapas en explosiv miljö i tanken, vilket kräver en ATEX-klassad tankrengöringsdysa.
  • Tvättvätska med hög viskositet påverkar flöde och tryck, vilket i sin tur ska tas i beaktning vid val av tankrengöringsdysa.
  • Om tvättvätskan löser upp produkten lätt behövs endast en tankrengöringsdysa med låg tvättkraft. Om tvättvätskan däremot behöver kraft för att avlägsna produkt kan en tankrengöringsmaskin med jetstrålar vara det bästa alternativet.
  • För att effektivisera rengöringsprocessen används ibland tvättvätska med hög temperatur, vilket kan påverka val av tankrengöringsdysa.
  • Ibland används olika tvättvätskor i olika stadier av rengöringscykeln och då är det viktigt att tankrengöringsdysan fungerar effektivt med alla tvättvätskor.

Val av material

  • Vissa kemikalier i tvättvätskan kan påverka tätningar, kullager och andra komponenter. En mycket sur miljö påverkar rostfritt stål och då är hastelloy ett mer lämpligt materialval.
  • Höga temperaturer kan påverka materialet, vilket kan leda till stora problem. Det gäller att vara särskilt uppmärksam när det gäller produkter tillverkade i vissa plastmaterial.
  • Livsmedelsklassade produkter kräver specifika ytfinhetskrav och tankrengöringsdysan behöver uppfylla dessa krav.

Partiklar i tvättvätskan

  • Om tvättvätskan innehåller partiklar behövs eventuellt ett förfilter, alternativt väljer man en tankrengöringsdysa som är konstruerad för att hantera partiklar i tvättvätskan.