Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Vaahdon hallinta

Vaahto on kaasun, yleensä ilman, dispersio nesteessä. Ilma-/kaasukuplia syntyy yleensä pinnan sekoittumisesta tai biologisista tai kemiallisista reaktioista ja prosesseista johtuen.

Vaahto ei ole toivottavaa, koska se voi aiheuttaa astioiden tai säiliöiden ylivuotoa, eli nesteen määrä säiliössä vähenee. Vaahto voi myös häiritä itse prosessia, tehdä ympäristöstä vaarallisen liukkaan ja vahingoittaa materiaaleja.

 

Miten vaahdonhallinta toimii?

Vaahto poistetaan ruiskuttamalla nestettä säiliön, astian tai altaan pinnalle. Suihkun pisarat rikkovat vaahdossa olevat kaasukuplat, jonka myötä vaahto häviää.

On tärkeää valita oikeanlainen suutin, joka sopii kyseessä olevaan prosessiin. Vaahdon tyypistä riippuen tarvitaan tietyn kokoisia pisaroita ja virtausnopeutta/m², jotta vaahto saadaan poistettua mahdollisimman tehokkaasti. Katso kuva.

Tekijät, jotka on otettava huomioon optimaalista vaahdon hallintaa varten

Prosessin optimoinnissa on useita ratkaisevia tekijöitä. Kokeneet henkilökuntamme jäsenet ja insinöörimme auttavat sinua mielellään laskelmissa ja oikean ratkaisun löytämisessä.

 • Kuinka suuri alue suihkutuksen tulee kattaa?
 • Staattinen vai liikkuva neste
  • Jos astian tai säiliön sisältö pyörii, tai jos neste liikkuu esimerkiksi kaukalossa tai altaassa, on suutinrivin asentaminen pinnan päälle toimiva ratkaisu, koska koko astian sisältö kulkee suutinrivin alta yhden täyden kierroksen aikana.
 • Mahdolliset asennuskohdat
 • Vaahdon paksuus? Millä nopeudella vaahto muodostuu?
  • Jos pisarat ovat liian pieniä, ja ne suihkutetaan liian hitaasti, pisarat kimpoavat nesteen pinnasta rikkomatta vaahtokuplia.
  • Jos pisarat ovat liian suuria, ja ne suihkutetaan liian suurella nopeudella, pisarat kulkevat suoraan vaahdon läpi, ja osuvat nesteen pintaan sen sijaan, että ne rikkoisivat vaahtokuplat. Lisäksi vaikutus on päinvastainen, ja vaahtoa muodostuu lisää.
 • Onko suuttimien tukkeutumisen riski olemassa?
  • Usein vaahdonhallintaan käytettävä neste kierrätetään, jolloin se saattaa sisältää erilaisia partikkeleita. Tämän vuoksi on tärkeää valita suutin, joka sopii hiukkaspitoisille nesteille, ja jolla on suuri läpäisykyky.
 • Käytettävissä oleva painehäviö (∆P) = syöttöpaine suuttimen suuaukossa miinus prosessipaine suuttimen suulla.
  • Usein suositellaan 0,3-1,4 baarin käyttöpainetta, jotta saadaan aikaan sopiva pisarakoko ja -nopeus vaahdon tehokasta hallintaa varten.

Projektin arviointi ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

Aloitustapaaminen on tärkeä, jotta saamme tietoomme tekijät, jotka vaikuttavat tarvitsemiesi laitteiden ja ratkaisujen valintaan. Näin lopputuloksesta saadaan mahdollisimman tehokas ja kestävä. Voimme sopia verkkotapaamisen tai tavata laitoksellasi paikan päällä, kuinka sinulle vain parhaiten sopii. Laadimme tiivistelmän kaikista aloitustapaamisessa käsitellyistä asioista ja käymme ne kanssasi läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavaksi esittelemme ratkaisuehdotuksen kiinnittäen erityistä huomiota toiminnallisuuteen, elinkaareen, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on tarjota kestävä ratkaisu, joka luo yrityksellesi lisäarvoa.

PDF

Ladattavia dokumentteja

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video