Tanklagringsutrustning

Vilken typ av produkt lagras idag? Annan lagringsprodukt i framtiden?

En mycket viktig fråga är vilken typ av produkt som lagras i cisternen och om det eventuellt kommer att lagras en annan typ av produkt i framtiden. Typ av lagrad produkt är helt avgörande när det gäller att välja typ av tätningslösning och tätningsmaterial, samt för att säkerställa att lagstadgade säkerhetskrav uppfylls.

Tätningsmaterial

  • Tätningsmaterialet ska vara kompatibelt med den lagrade produkten, klara temperaturförändringar och det flytande takets rörelser. Tätningens metalldelar ska vara jordade och de komponenter som inte är i metall ska vara antistatiska. Materialen ska också vara korrosionsbeständiga.
  • Om det idag t ex lagras bensin i cisternen och det finns en plan att lagra etanol i framtiden är det avgörande att välja material som är kompatibelt med de olika lagrade produkterna för att säkerställa att inte behöva byta tätning i onödan.
  • Vid lagring av ’white products’, t ex bensin, vill man förhindra att regnvatten tränger in i cisternen, vilket leder till att den lagrade produkten kontamineras samt korrosion på botten av cisternen. För att avleda regnvatten rekommenderas en tätningslösning med ett vattenavvisande membran.

Typ av tätningslösning

  • När råolja lagras i cisternen byggs vax upp på hela mantelytan, vilket gör att tätningen inte kan sluta tätt mot mantelytan. Detta leder till extra underhåll, ökad mängd utsläpp och att regnvatten tränger in i cisternen. För att förhindra uppbyggnad av vax på mantelytan rekommenderas en tätningslösning med en vaxskrapa. Se bilder nedan på mantelvägg med eller utan vaxskrapa integrerat med tätningen.

Utan vaxskrapa

Med vaxskrapa

  • Det är även viktigt att säkerställa att tanken inte innehåller gas efter tömning. En tätning som består av ett material som kan dra åt sig lagrad produkt kommer att fortsätta att avge gaser efter det att tanken är tömd, vilket innebär en säkerhetsrisk. Vår leverantör Imhof Tank-Technik har sedan många år tillbaka slutat tillverka och leverera tätningslösningar med material som skulle kunna dra åt sig lagrad produkt av just det skälet.