Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Säiliötekniikka

Minkä tyyppistä tuotetta varastoidaan tällä hetkellä? Muu varastoitava tuote tulevaisuudessa?

Se, minkä tyyppistä tuotetta säiliössä säilytetään ja varastoidaanko tulevaisuudessa mahdollisesti toisen tyyppistä tuotetta, on erittäin tärkeä kysymys. Säilytettävän tuotteen tyyppi on ratkaiseva tekijä oikeanlaisen tiivistysratkaisun ja tiivistysmateriaalin valinnassa, sekä lainsäädännöllisten turvallisuusvaatimusten täyttymisen varmistamisessa.

Tiivistysmateriaali

  • Tiivistemateriaalin on oltava yhteensopiva varastoidun tuotteen kanssa, ja kestää lämpötilan vaihtelut ja kelluvan katon liikkeet. Tiivisteen metalliosien on oltava maadoitettuja ja ei-metallisten osien on oltava antistaattisia. Materiaalien on myös oltava korroosionkestäviä.
  • Jos säiliössä varastoidaan esimerkiksi bensiiniä tällä hetkellä, ja tulevaisuudessa aiotaan varastoida etanolia, on tärkeää valita eri varastoitavien tuotteiden kanssa yhteensopivat materiaalit, jotta tiivisteitä ei tarvitse vaihtaa tarpeettomasti.
  • Kun varastoidaan ’valkoisia tuotteita’, kuten bensiiniä, on tärkeää estää sadeveden pääsy säiliöön, mikä johtaisi varastoidun tuotteen saastumiseen ja säiliön pohjan korroosioon. Sadeveden poisjohtamiseksi suositellaan tiivistysratkaisua, jossa on vettä hylkivä kalvo.

Tiivistysratkaisun tyyppi

  • Raakaöljyä varastoitaessa säiliön seinämän pinnalle kertyy vahaa, joka estää tiivistettä tiivistymästä vaipan pintaa vasten. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä huoltotarpeita, lisääntyneitä päästöjä ja sadeveden tunkeutumista säiliöön. Jotta vahan kertyminen säiliön sisäpinnalle voidaan estää, suositellaan tiivistysratkaisua jossa on vahakaavin. Alla kuva säiliön seinämästä tiivisteeseen integroidulla vahakaapimella ja ilman vahakaavinta.

Ilman vahakaavinta

Vahakaapimella

  • Lisäksi on varmistettava, että säiliössä ei ole kaasua tyhjennyksen jälkeen.Tiivistemateriaali joka imee tai vetää puoleensa varastoitavaa tuotetta jatkaa kaasujen muodostumista säiliön tyhjentämisen jälkeen, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Toimittajamme Imhof Tank-Technik ei juuri tästä syystä valmista eikä toimita tiivistysratkaisuja, joissa käytetään materiaaleja, jotka voivat vetää puoleensa varastoitua tuotetta.