Tankrengöring

Vilken typ av produkt innehåller tanken?

Produktens egenskaper bestämmer med vilken kraft tanken behöver rengöras. Den rengöringskraft som krävs, samt den typ av rengöringsvätska som används i processen, ger en god indikation på vilken tankrengöringsdysa som är mest lämpad för processen.

shutterstock 736682740 scaled e1676643972371

Några faktorer att ta hänsyn till gällande produkten i tanken:

  • Är produkten lättlöslig?
  • Hur kladdig eller seg är produkten?
  • Hur tjockflytande eller viskös är produkten?
  • Toxisk? Korrosiv? Explosiv?
  • Är produkten dyrbar? Återvinnas?
  • Ändrar produkten egenskaper när den är blöt eller torr?
  • Hur snabbt behöver produkten avlägsnas från tanken?

Ibland är valet av tankrengöringsdysa relativt enkelt. Om produkten i tanken är lättlöslig är en statisk eller roterande tankrengöringsdysa ett bra val. Om produkten däremot är mycket kladdig och tjockflytande kan en tankrengöringsmaskin med jetstrålar vara den bästa lösningen.

I andra fall är valet inte alltid lika självklart. En snabb rengöringscykel kan vara högsta prioritet på grund av produktens egenskaper. Om produkten blir mycket hård (t ex resin) när den har torkat, kan den bli omöjlig att avlägsna. Då är det helt avgörande att produkten avlägsnas så fort som möjligt och det är viktigt att välja en tankrengöringsdysa eller -maskin som hinner fullfölja hela tvättcykeln innan produkten torkat.