Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Hiflow® Ring – Fyllkroppar

Hiflow® Ring är en fyllkropp (packning) med hög prestanda och optimal design baserat på hög mekanisk stabilitet, tomrumsfraktion och massöverföring.

Hiflow® Ring har hög mekanisk stabilitet och mycket hög tomrumsfraktion (void fraction). Dess låga vikt i kombination med hög mekanisk stabilitet möjliggör höga packhöjder utan mellanliggande bärbottnar.

Genom att byta ut konventionella fyllkroppar i en befintlig kolonn mot Hiflow® Rings går det att väsentligt öka flödeshastigheten, alternativt behålla flödeshastigheten och på så sätt minska energiförbrukningen.

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Teknisk data
 • Dokumentation & videos
 • Checklista processdata
 • Generell info Kolonninredning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Egenskaper

 • Hög prestanda
 • Hög mekanisk stabilitet och mycket hög tomrumsfraktion (void fraction)
 • Låg vikt i kombination med hög mekanisk stabilitet möjliggör höga packhöjder utan mellanliggande bärbottnar
 • Hög kapacitet gällande gas- och vätskeflöden
 • Mycket lågt tryckfall
 • Låg risk för igensättning

Nedan listas olika storlekar på Hiflow® Ring fyllkroppar. Under fliken ’Dokumentation & videos’ finns datablad med ytterligare information.

Hiflow® Ring Plastics

Data refer to polypropylene
Type sizeWeight kg/m3Void fraction in %
15-77791
25-79090
38-15194
50-04895
50-64495
90-72797

Available materials: PP, PPH, PE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA, ECTFE and others on request

Hiflow® Ring Metals

Data refer to stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Type sizeWeight kg/m3Void fraction in %
25-537295
28-537295
38-525596
40-524497
50-517598

Available materials: Carbon steel, stainless steel, Hastelloy, titanium, and others on request

Hiflow® Ring Ceramics

Data refer to porcelain
Type sizeWeight kg/m3Void fraction in %
20-469371
35-565873
50-646681
75-948580

Available material: Porcelain

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av fyllkroppar.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
GasUnit
Type of gasPlease state
Gas volume flow (operating conditions)m3/h
Gas density (operating conditions)kg/m3
Gas viscositymm2/s (cP)
Operating pressurebar (a)
Operating temperature°C
Operating data
LiquidUnit
Type of liquidPlease state
Liquid volume flowm3/h
Liquid densitykg/m3
Liquid viscositycP
Surface tensionmN/m
Geometrical data
DataInfo/unit
Packing type and sizePlease state (if known)
Specific surface aream2/m3 (if known)
Packing heightmm
Column diametermm
Additional information/requirements
DataInfo/unit
MaterialPlease specify
FoulingYes/No
FoamingYes/No
Other requirements/additional informationPlease specify

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra product inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.