Biobärare

Hur fungerar biologisk vatten- och avloppsrening med biobärare i biobäddar (MBBR)?

Biobarare MBBR Vattenrening Hansa Engineering

Industriella och kommunala reningsverk använder sig i många fall av biologisk vatten- och avloppsrening. Avloppsvattnet behöver gå igenom flera reningssteg för att omvandlas till rent vatten och ett av de viktigaste reningsstegen är nedbrytning av organiska ämnen med hjälp av mikroorganismer.

Precis som alla levande varelser behöver dessa mikroorganismer syre för att överleva och förökas. Denna process sker i luftningsbassänger med biobärare (MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor). I luftningsbassängen tillsätts syre för att gynna tillväxten av mikroorganismer. Biobärarnas funktion är att med hjälp av dess stora ytarea skapa en plats för mikroorganismerna att växa på och stanna kvar i bassängen, vilket i sin tur leder till en förbättrad nedbrytningsprocess av organiskt material. Det biologiska bärmaterialet, dvs biobärarna, är i konstant rörelse p g a lufttillförseln och vattnets cirkulation i bassängen.

Biobärarnas totala ytarea varierar beroende på modell och storlek. Biobärarnas specifika densitet kan dessutom justeras beroende på kundens specifika behov. Det är viktigt att notera att den verkliga densiteten kommer att öka allt eftersom biofilmen bygger på biobärarens yta.