Innovatiivinen drone-ratkaisu laivojen pakokanavien tarkastamiseen

Avgaskanaler på fartyg kan succesivt utsättas för korrosion på grund av frätande gaser och partiklar vilket leder till slitage av avgaskanalerna. Skorstenens livslängd varierar beroende på många faktorer, men en viktig faktor för att förlänga livslängden är regelbundet underhåll och inspektioner.

ME Solutions AB är ett företag som specialiserat sig på kundanpassade lösningar och installationer av avgaskanaler. De har utvecklat ett koncept som erbjuder allt från en första drönarinspektion till reparation alternativt installation av nya skorstenar.