Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Kaasunjäähdytys

Erilaisia suihkusuuttimia ja suihkujärjestelmiä käytetään kaasun jäähdyttämiseen prosesseissa mm. kemian- ja petrokemianteollisuudessa, sementintuotannossa, jätteenpolttolaitoksissa ja voimalaitoksissa.

Tavoitteena on suojella laitteita ja luoda vakaat olosuhteet turvalliselle ja tehokkaalle toiminnalle tuotantoketjun loppupäässä.

 

Miten kaasujäähdytys toimii?

Nopein ja tehokkain tapa alentaa kaasun lämpötilaa on ruiskuttaa nestettä kuumaan kaasuvirtaan. Kun neste ruiskutetaan kaasuvirtaan, se muuttuu nestefaasista kaasufaasiksi, mikä vaatii erittäin suurta energiankulutusta. Tämä puolestaan johtaa ympäröivän prosessikaasun nopeaan jäähtymiseen.

Esimerkki: Veden lämmittäminen 0 °C:sta 100 °C:seen vaatii noin 418 kJ/kg. Saman vesimäärän muuttaminen 100 °C:n nesteestä 100 °C:n höyryksi vaatii noin 2320 kJ/kg, eli viisi kertaa enemmän energiaa.

Kun tietty määrä nestettä sumutetaan (atomisoidaan) pienemmiksi pisaroiksi, syntyy suurempi kokonaispinta-ala, mikä johtaa haihtumisnopeuden kasvuun. Haihtumisnopeus on olennaisen tärkeä sen varmistamiseksi, että kaasu saavuttaa halutun lämpötilan ennen tiettyä kohtaa jatkokäsittelyprosessissa. Pisarakoon lisäksi haihtumisnopeuteen vaikuttavat sellaiset tekijät kuin lämpötilaero, viipymäaika ja osapaine.

Kaasujäähdytysprosessin optimoinnissa huomioon otettavat tekijät

Kaasujäähdytysprosessin optimoinnissa on useita ratkaisevia tekijöitä. Kokenut henkilökuntamme ja insinöörimme auttavat sinua mielellään laskelmissa ja oikean ratkaisun kehittämisessä.

  • Kaasun lämpötila - tuleva ja haluttu menolämpötila
  • Prosessikaasun koostumus, mukaan lukien tulevan kaasun suhteellinen kosteus (RH).
  • Haihtumiseen (höyrystymiseen) käytettävissä oleva viipymäaika
  • Käytettävissä oleva ja tarvittava virtaus
  • Käytettävissä oleva painehäviö (∆P) = syöttöpaine suuttimen suuaukossa miinus prosessipaine suuttimen suulla.
  • Optimaalinen peitto - varmistetaan kaasuvirran täydellinen kosketus/jäähdytys ja minimoidaan samalla suihkun kosketus ympäröivään seinäpintaan.
  • Optimaalinen pisarakoko - pisarakoko, joka tarvitaan täydelliseen tai osittaiseen haihtumiseen ja haluttuun kaasujäähdytykseen.
  • Materiaalin valinta - kaasujäähdytysprosessin suihkusuuttimet vaativat usein erikoismateriaaleja.

Projektin arviointi ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

Aloitustapaaminen on tärkeä, jotta saamme tietoomme tekijät, jotka vaikuttavat tarvitsemiesi laitteiden ja ratkaisujen valintaan. Näin lopputuloksesta saadaan mahdollisimman tehokas ja kestävä. Voimme sopia verkkotapaamisen tai tavata laitoksellasi paikan päällä, kuinka sinulle vain parhaiten sopii. Laadimme tiivistelmän kaikista aloitustapaamisessa käsitellyistä asioista ja käymme ne kanssasi läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavaksi esittelemme ratkaisuehdotuksen kiinnittäen erityistä huomiota toiminnallisuuteen, elinkaareen, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on tarjota kestävä ratkaisu, joka luo yrityksellesi lisäarvoa.