Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Automaattisuuttimien valikoimamme

Suuttimia ja jaksottaisia suihkutusjärjestelmiä käytetään silloin, kun nesteen annostelussa tarvitaan suurta tarkkuutta, ja kun halutaan välttää kallista hävikkiä prosessissa.

Nesteitä jaksottaisesti suihkuttavia suuttimia ja järjestelmiä käytetään esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa kun annostelussa vaaditaan suurta tarkkuutta, tai kun käytetään erittäin kallista suihkutusainetta ja halutaan välttää hävikkiä. Suihkutusta ja annostelua ohjataan joko sähköisellä ohjauksella tai paineilmalla. Kaikkia automaattisuuttimia voidaan käyttää BETE:n FlexFlow™ Spray Control Systemjolla saadaan aikaan täydellinen, automatisoitu suihkutusjärjestelmä, jossa on erittäin suuri tarkkuus.

Dysor med intermittent sprayning kontrollerar spray och dosering med hjälp av elektrisk eller pneumatisk styrning.

Jaksoittainen suihkutus ja Pulse Width Modulation (PMW)

Nesteiden jaksottaiseen suihkuttamiseen tarkoitettuja suuttimia käytetään silloin, kun annostelussa vaaditaan suurta tarkkuutta, tai kun suihkutettava aine on erittäin kallista, ja halutaan välttää hävikkiä. Suihkutusta ja annostelua ohjataan sähköisellä tai pneumaattisella ohjauksella.

BETEs FlexFlow™ Spray Control System skapar en optimal sprayprecision genom att reglera sprayflödet med hjälp av Pulse Width Modulation (PWM). PMW flödeskontroll skapar en cyklisk spray, dvs på och av, upp till 150 gånger per sekund.

 

Pulse Width Modulation (PWM)

BETEn FlexFlow™ Spray Control System luo optimaalisen suihkutarkkuuden säätelemällä suihkuvirtausta Pulse Width Modulation (PWM):n avulla. Perinteisissä suuttimissa virtausta säädetään muuttamalla nesteen painetta, mikä puolestaan johtaa pisarakoon ja suihkutuskuvion muuttumiseen. Pulse Width Modulation luo syklisen suihkun, eli suihku menee päälle ja pois jopa 150 kertaa sekunnissa. FlexFlow™ säätää virtausta, jolloin suihkutusominaisuudet pysyvät muuttumattomina ilman että nesteen painetta tarvitsee muuttaa. Tämä luo tasaisen ja yhtenäisen suihkun suurella tarkkuudella.

Valitse oikea suutin optimoitua suihkutusprosessia varten.

Jokaisella suutintyypillä on tietty virtausmäärä, suihkutuskuvio ja pisarakoko. Suihkutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat suuttimen ja ratkaisun valintaan. 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
 • Mikä on suuttimen ja suihkutusprosessin tehtävä?

  Oikean suuttimen valinnan ensimmäinen vaihe on määritellä suihkutusprosessin tehtävä, kuten kaasun jäähdytys, säiliön pesu tai kuljetinhihnan huuhtelu. Suutintyyppi ja siten myös suihkutuskuvio ja pisarakoko ovat tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon suihkutusprosessin optimoimiseksi.

  Lue koko vastaus
 • Mikä pisarakoko sopii prosessiin parhaiten?

  Pisarakoko on usein kriittinen tekijä ruiskutusprosessin optimoinnissa. Monet prosessit, kuten kaasun jäähdytys ja kaasun pesu, riippuvat siitä, että nesteen kokonaispinta-ala on mahdollisimman suuri. Tällöin neste on jaettava suureen määrään pieniä pisaroita, jotta saadaan aikaan mahdollisimman suuri kokonaispinta-ala. Muut ruiskutusprosessit ...

  Lue koko vastaus
 • Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?

  Suuttimen sijainti kohteen yläpuolella (D) ja suihkutuksen peittämä alue (B) on tärkeää tietää, jotta voidaan valita oikea suihkutuskulma (A). Suihkukulma mitataan lähellä suuttimen suuta, ja ulkoiset tekijät, kuten painovoima tai ilman ja kaasun virtaus vaikuttavat välittömästi pisaroihin.

  Lue koko vastaus
 • Mikä virtaus halutaan? Mikä on käytettävissä oleva paine?

  Haluttu virtausmäärä riippuu suihkutusprosessista. Useimmilla suihkutusprosesseilla on yleiset nyrkkisäännöt virtausalueille, mutta monissa tapauksissa oikeiden tulosten saavuttaminen edellyttää testausta paikan päällä.

  Lue koko vastaus
 • Minkä tyyppistä nestettä ruiskutusprosessissa käytetään?

  Nesteen ominaispaino, viskositeetti ja mahdolliset partikkelit vaikuttavat suuttimen suihkuominaisuuksiin.

  Lue koko vastaus
 • Pääsevätkö ulkoiset tekijät vaikuttamaan suuttimen suihkuun?

  Joskus suihkuun vaikuttavat ulkoiset voimat, kuten prosessikaasuvirrat, ilmavirrat tai tuuli.

  Lue koko vastaus
 • Mikä materiaali soveltuu parhaiten tarkoitukseen?

  Alla on lueteltu useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan materiaaleja tiettyä suutinta varten. Väärä materiaalivalinta vaikuttaa todennäköisesti suuttimen suorituskykyyn ja käyttöikään. Autamme mielellämme ja annamme neuvoja siitä, mikä materiaali on sopivin sinun ...

  Lue koko vastaus
 • Optimoidun suihkutusprosessin edut?

  On monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan suutinta tiettyä ruiskutusprosessia varten. Optimoitu ruiskutusprosessi voi vaikuttaa merkittävästi, sillä se voi edistää: tuotteen ja prosessin laadun parantumista tuotannon lisääntymistä ja suunnittelemattomiin pysähdyksiin kuluvan ajan lyhenemistä huoltokustannusten vähenemistä käyttökustannusten alenemista vähentämällä ...

  Lue koko vastaus