Varastosäiliöiden kelluvat katot, reunatiivisteet sekä itsekantavat sääkatot

Edustamamme Vacono Aluminium Covers GmbH sekä Imhof Tank-Technik GmbH ovat Euroopan johtavia varastosäiliöiden kelluvien kattojen, itsekantavien alumiinisten sääkattojen sekä reunatiivisteiden valmistajia ja kehittäjiä.

Tavoitteena molemmilla on vähentää ympäristölle haitallisten päästöjen määrää. Yhdessä toimittajien sekä yhteistyökumppaniemme kanssa tarjoamme myös kokonaisratkaisuja - suunnittelu, valmistus ja asennus - keskittyen turvallisuuteen, laatuun, ympäristöarvoihin ja pitkäikäisyyteen.

Valitse oikeat ratkaisut säiliötekniikkaan, niin ympäristövaikutukset vähenevät ja turvallisuus lisääntyy.

Jokainen säiliö on uniikki, joten säiliötekniikkaratkaisuja on räätälöitävä mahdollisimman tehokkaan lopputuloksen saamiseksi. Ympäristöystävällisimmän, turvallisimman ja kestävimmän ratkaisun kehittämiseksi on useita tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
 • Onko kyseessä avoin vai suljettu säiliö?

  Avoimen ja suljetun säiliön välinen merkittävä ero on rakenne ja sään vaikutus.

  Lue koko vastaus
 • Onko säiliö täysin pyöreä vai deformoitunut?

  Sen lisäksi, onko säiliö täysin pyöreä vai hieman deformoitunut, on tärkeää tietää, onko säiliön seinämä "päällekkäisrakenteinen" vai tasainen.

  Lue koko vastaus
 • Minkä tyyppistä tuotetta varastoidaan tällä hetkellä? Muu varastoitava tuote tulevaisuudessa?

  Se, minkä tyyppistä tuotetta säiliössä säilytetään ja varastoidaanko tulevaisuudessa mahdollisesti toisen tyyppistä tuotetta, on erittäin tärkeä kysymys. Säilytettävän tuotteen tyyppi on ratkaiseva tekijä oikeanlaisen tiivistysratkaisun ja tiivistysmateriaalin valinnassa ...

  Lue koko vastaus
 • Miten ulkoiset tekijät, kuten sää ja tuuli, vaikuttavat säiliöön?

  Ulkoiset tekijät, kuten sää ja tuuli, voivat vaikuttaa säiliöön niin paljon, että ne on otettava huomioon tiivisteen ja sen mittojen valinnassa. merkiksi rannikkoalueiden voimakkaat tuulet voivat työntää kelluvaa kattoa ja tiivistettä tiettyyn suuntaan. Tiiviste on ...

  Lue koko vastaus
 • Mikä on säiliötekniikan uusimisen tavoite?

  Säiliötekniikan vaihtamisen syyt on tärkeää tietää, jotta voidaan varmistaa, että toimitetaan optimaalisin ratkaisu ja oikeanlainen tuote. Tehokkuuden parantaminen eli päästöjen vähentäminen johtaa paitsi pienempiin ympäristövaikutuksiin, mutta myös pienempään hävikkiin, mikä tarkoittaa pienempiä kustannuksia ...

  Lue koko vastaus
 • Mitkä muut tekijät voivat olla tärkeitä säiliötekniikkaa uusiessa?

  Muita huomioon otettavia tekijöitä säiliötekniikkaa vaihdettaessa voivat olla: Tyhjennyksen ja nykyisen säiliön mahdollisten korjaustöiden aikataulu Valmistus- ja toimitusaika Asennus - Kuinka paljon aikaa asennukseen arvioidaan kuluvan? Tarvitaanko valvojaa paikan päällä? Tiivisteratkaisulle on ...

  Lue koko vastaus

Aloituskokous, projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

Aloituskokous

Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan tunnistaa laitteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia erilaisia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tulosten saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa keskustellaan myös tämänhetkisistä viranomaisvaatimuksista.

Aloituskokous voi olla vierailu paikan päällä tai verkkokokous, miten teille parhaiten sopii.

Projektin läpikäynti

Aloituskokouksen aikana käymme läpi olemassa olevat asiakirjat ja säiliön tiedot (säiliökortit, mittaukset jne.). Joskus ratkaisun optimoimiseksi ja päästöjen minimoimiseksi tarvitaan täydentäviä tietoja, kuten esimerkiksi tarkentavia mittauksia.

Esimerkkejä muista tärkeistä tekijöistä, joita on otettava huomioon:

 • Varastoitava tuote nyt ja tulevaisuudessa
 • Säiliön rakenne - pinta-ala, avoin vai suljettu säiliö, kelluvan katon tyyppi jne.
 • Haluttu tehokkuus
 • Viranomaisvaatimukset
 • Ulkoisten tekijöiden, kuten sään ja tuulen vaikutus
 • Säiliön mahdollisen tyhjennyksen, olemassa olevan säiliön korjauksen, ja toimituksen ja asennuksen aikataulu
 • Investoinnin tavoite

Yhteenveto ja ratkaisuehdotus

Aloituskokouksessa kerättyjen tietojen perusteella teemme yhteenvedon, ja käymme sen kanssasi läpi varmistaaksemme, että olemme yhtä mieltä hankkeen laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavaksi kehitämme ja esitämme toimittajiemme kanssa ehdotuksen kestävästä ja tehokkaasta ratkaisusta, jossa keskitytään päästöjen vähentämiseen, säiliön käytön maksimointiin, korkeimman mahdollisen turvallisuusluokituksen saavuttamiseen ja pitkän käyttöiän varmistamiseen.

 

Avoimet säiliöt kelluvalla katolla

Avointa säiliötä, jossa on kelluva katto, käytetään suurten öljytuotteiden, biopolttoaineiden jne. varastointiin. Avoin säiliö koostuu lieriömäisestä kuoresta ja katosta, joka kelluu suoraan varastoitavan tuotteen päällä. Kelluva katto nousee ja laskee säiliön nestepinnan mukana.

Kelluvalla katolla varustetun avoimen säiliön etuna verrattuna suljettuun säiliöön ilman kelluvaa kattoa on se, että tuotteen haihtumiselle ei jää tilaa, koska katto kelluu tuotteen päällä. Tämä tarkoittaa, että haihtuvan tuotteen määrä on minimaalinen, jolloin myös tulipalon riski pienenee.

Haihtumisen ja päästöjen vähentämiseksi kelluvan katon ympärille asennetaan tiiviste. Tiiviste asettuu tiiviisti vaipan pintaa vasten. Myös katon kannattimissa ja ohjauspalkeissa on tiivisteet, joilla minimoidaan entisestään säiliöstä tulevat päästöt.

Sade- ja lumiveden pääsy säiliöön, ja niiden valuminen säiliön sisäseinämää pitkin estetään vettähylkivällä tiivisteellä, kun varastoidaan "valkoisia" tuotteita, kuten bensiiniä. Vettä hylkivä tiiviste varmistaa, että varastoitu tuote ei saastu, ja että säiliön pohjaan ei muodostu veden aiheuttamaa korroosiota.

Kelluvassa katossa on tuet, jotka osoittavat alaspäin varastoituun tuotteeseen. Kun säiliöön varastoidun tuotteen taso on alhainen, katto ei enää kellu tuotteen päällä, vaan tukien varassa.