Pölynhallinta

Tarjoamme ratkaisuja tehokkaaseen pölynhallintaan kaikissa kohteissa. Pölynhallinnan etuina suojellaan ympäristöä, saavutetaan terveellisempi työympäristö sekä säästetään energiaa ja pienennetään huoltokustannuksia.

Jokainen pölyongelma on erilainen. Teknisen asiantuntemuksemme ja laajan kokemuksemme ansiosta voimme tarjota neuvoja sekä auttaa oikean ratkaisun valinnassa. Oikean kohteeseen tarkasti soveltuvan ratkaisun myötä työympäristö ja -olosuhteet paranevat, ja tuottavuus kasvaa saatujen säästöjen myötä.

Päätoimittajamme EmiControls kuuluu TechnoAlpin - konserniin ja on globaali johtava pölynhallintatuotteiden ja kokonaisratkaisujen valmistaja. EmiControls panostaa vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön jonka myötä laitevalikoima edustaa alan ehdotonta eliittiä. Heillä on myös laaja tietämys ja kokemus tehokkaaseen pölynhallintaan tarvittavan optimoidun vesisumun aikaansaamisesta perustuen yhtiön pitkään historiaan keinolumilaitteiden valmistuksessa.

 

Valitse oikea tuote optimoitua pölynhallintaa varten

Jokainen pölyongelma on erilainen. Tehokkaimman pölynhallinnan saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat tuotteen ja ratkaisun valintaan. 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
 • Miten pölynhallinta vesisumulla toimii?

  Tärkein tekijä tehokkaassa pölyn torjunnassa on vesisumu, jonka tehtävänä on kastella ilmassa olevat pölyhiukkaset, jotka painuvat ja putoavat maahan. Samalla vesisumu kostuttaa materiaalin pinnan ja ympäröivän maaperän, mikä estää pölyhiukkasia leviämästä ilmaan. Vesisumun määrää säädetään siten, että se ei ...

  Lue koko vastaus
 • Torjutaanko pölyä sisätiloissa vai ulkona?

  Sisä- tai ulkotiloissa tapahtuvassa pölyn torjunnassa on otettava huomioon muun muassa lämpötila, tuulen vaikutus ja pölyn tehokkaaseen torjuntaan tarvittava vesimäärä.

  Lue koko vastaus
 • Onko pölyongelma tietyssä paikassa vai laajemmalla alueella?

  Laitteita valittaessa on tärkeää tietää, onko käsiteltävä alue tietyssä kohdassa, vai laajemmalla alueella.

  Lue koko vastaus
 • Kiinteä asennus, tai siirretäänkö laitteita tarpeen mukaan?

  Mikä on toiminnan luonne ja tilanne itse pölylähteen ympärillä? Tuulen vaikutus? Onko alueella koneita, henkilöstöä ja ajoneuvoja? Muut mahdolliset turvallisuusriskit?

  Lue koko vastaus
 • Onko sähköä ja vettä saatavilla?

  Jos pölyntorjunta-alueella ei ole sähköä tai vettä saatavilla, on liikkuva ratkaisu vesisäiliöllä ja/tai generaattorilla hyvä vaihtoehto.

  Lue koko vastaus
 • Miten laitteita valvotaan?

  Ohjausjärjestelmää valittaessa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa laitteiden saavutettavuus käytön aikana ja työturvallisuus. Monissa tapauksissa koko järjestelmän automaattinen ohjaus ja valvonta CURT Management -ohjelmiston avulla voi säästää kustannuksia ja lisätä turvallisuutta.

  Lue koko vastaus
 • Miksi optimoitu ja tehokas pölynhallinta on tärkeää?

  Pöly vaikuttaa negatiivisesti työntekijöihin, yritykseen ja ympäristöön, ja se voi johtaa vakaviin seurauksiin, jos pölyongelmiin ei puututa asianmukaisesti ja ajoissa.

  Lue koko vastaus

Käynti paikan päällä, ongelmien tunnistaminen, suunnittelu

Optimaalisen lopputuloksen varmistamiseksi teemme mielellämme projektin alkuvaiheessa paikan päällä käynnin, jossa käymme yhdessä läpi pölyongelman laajuuden, mahdolliset vaatimukset ja toiveet sekä investoinnin tavoitteet.

 

Käynti paikan päällä

Käynti paikan päällä hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää, jotta voidaan tunnistaa erilaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa laitteiden valintaan ja mitoitukseen, sekä vaihtoehdot tehokkaimpien ja kestävimpien tulosten saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa keskustellaan myös mahdollisista viranomaisvaatimuksista.

Toinen tärkeä kysymys on se, miten konetta tai järjestelmää on tarkoitus ohjata, eli manuaalisesti vai automaattisesti. Tulisiko ratkaisun olla kiinteä asennus, vai pitäisikö laitteita voida siirtää tarpeen mukaan?

Ongelman tunnistaminen

Työmaakäynnin aikana keskustelemme yhdessä monista eri asioista. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Mikä on pölyn lähde? Onko kyseessä yksittäinen kohta, johon on puututtava, vai suurempi alue?
 • Millaista pölyä pölylähde tuottaa ja kuinka paljon?
 • Millainen on pölylähteen ympäristö? Tuulen vaikutus? Liikkuvat koneet, henkilöstö ja ajoneuvot ympäristössä? Mahdolliset turvallisuusriskit?
 • Onko sähköä ja vettä saatavilla?

Suunnittelu

Käynnin aikana saatujen tietojen perusteella laadimme yhteenvedon, jonka käymme asiakkaan kanssa läpi varmistaaksemme, että olemme yhtä mieltä hankkeen laajuudesta.

Seuraavaksi aloitetaan hankkeen suunnittelu ja muotoilu, jotta voidaan laatia ehdotus kestäväksi ratkaisuksi. Tässä yhteydessä käymme aina tiivistä vuoropuhelua EmiControlin teknisen osaston kanssa ja keskitymme siihen, että saamme mahdollisimman tehokkaan järjestelmän, jonka käyttökustannukset ovat alhaiset.

Näin pölynhallinta vesisumulla toimii

Tärkein tekijä tehokkaassa pölynhallinnassa on vesisumu, jonka tehtävänä on kastella ilmassa olevat pölyhiukkaset, jotka painuvat ja putoavat maahan. Vesisumu kostuttaa myös samalla materiaalin pinnan ja ympäröivän maaperän, mikä estää pölyhiukkasia leviämästä ilmaan. Vesisumun määrää säädetään siten, ettei vesi keräänny maahan, eikä materiaali kastu liikaa.

 

Oikea pisarakoko

On tärkeää, että pisarakoko on oikeanlainen. Jos pisara on liian suuri ja liikkuu liian nopeasti suhteessa pölyhiukkaseen, pöly ei sitoudu. Pienempi pisara liikkuu hitaammin ja sitoo pölyn paljon tehokkaammin. Tavanomaiset kastelujärjestelmät tuottavat yleensä suuria, raskaita pisaroita, mikä tarkoittaa, että pölyä ei sidota tehokkaasti.

Erilaiset pölytyypit edellyttävät eri kokoisia pisaroita optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. EmiControlsin kehittyneen venttiiliteknologian ansiosta koneet voivat luoda vesipisaroita 10-100 µm:n alueella (ihanteellinen pölynhallintaan), ja laitteet voidaan konfiguroida pölytyypin ja ympäröivien olosuhteiden mukaan.

Vesisumun optimaalinen jakaminen alueelle

Toinen tärkeä tekijä hyvän lopputuloksen saavuttamisessa on vesisumun jakaminen alueelle.

Pölyn määrä ilmassa mitataan yksikössä mg/m³. EmiControlsilla on laaja tietämys ja kokemus siitä, kuinka paljon vettä tarvitaan kuutiometriä kohti pölyn tehokkaaseen hallintaan eri ympäristöissä.

Tuuli tai muu ilman pyöriminen on toinen tekijä, joka on otettava huomioon tuotetta valittaessa tai laitetta sijoitettaessa.

 

Tehokas pölynhallinta - puhdasta voittoa työntekijöille, yritykselle ja ympäristölle.

Pöly vaikuttaa negatiivisesti työntekijöihin, yritykseen ja ympäristöön, ja se voi johtaa vakaviin seurauksiin, jos pölyongelmiin ei puututa asianmukaisesti ja ajoissa.

Toimivalla ja tehokkaalla pölynhallinnalla on monia positiivisia vaikutuksia

 • Työntekijöiden parempi terveys ja turvallisuus
 • Pienempi onnettomuusriski - huonon näkyvyyden, tulipalon jne. aiheuttamat vaaratilanteet.
 • Käytettävien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen kuluminen vähenee
 • Pienemmät puhdistuskustannukset
 • Ilmanlaadun paraneminen lähialueilla
 • Yritys noudattaa sovellettavia lakeja ja asetuksia

Tuotekehitys

EmiControls on keskittynyt vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön, ja se on kehittänyt innovatiivista teknologiaa. EmiControlsilla on vankka tietämys ja kokemus siitä, miten luoda pisaroita optimoituun tehokkaaseen pölynhallintaan.

EmiControls kehittää kaikki tuotteensa seuraavien kriteerien mukaisesti:

 • Veden virtauksen, heittopituuden ja pisarakoon hallittu säätö
 • Joustava kokoonpano
 • Alhainen energiankulutus
 • Koneiden ja komponenttien pitkä käyttöikä
 • Alhaiset ylläpitokustannukset
 • Korkea turvallisuus
PDF

Ladattavia dokumentteja

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video