Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Kemiallinen injektointi ja Scavenger-injektio

Teollisuusprosesseissa voi esiintyä ongelmia, jotka johtuvat putkien, lämmönvaihtimien, pumppujen ja venttiilien korroosiosta tai kerrostumista. Näiden ongelmien minimoimiseksi prosessivirtaan ruiskutetaan kemikaaleja.

Yksi erityinen sovellus on öljyteollisuudessa tapahtuva ns. scavenger-injektio, jossa nestemäisiä kemikaaleja ruiskutetaan kaasuvirtaan vaarallisten tai ei-toivottujen aineiden, kuten rikkivedyn (H2S).

Optimoitu prosessi kemiallista injektiota varten

Tehokkaimman tuloksen saavuttamiseksi ruiskutussuuttimen on sumutettava ja jaettava ruiskutettava kemikaali optimaalisesti kaasuvirtaan. Tavoitteena on luoda mahdollisimman suuri kosketuspinta-ala prosessikaasun ja lisätyn kemikaalin välille.

Prosessin optimoimiseksi on otettava huomioon seuraavat tekijät:

  • Lisäaineen kemiallinen tiheys ja viskositeetti
  • Prosessiputken tai -astian koko, virtausnopeus, paine, lämpötila ja prosessikaasun koostumus.
  • Saatavilla olevat asennusaukot
  • Putken mitat ja rakenne. Tyypillisissä sovelluksissa suositellaan, että putken vähimmäispituus on 3-5 kertaa putken halkaisija ylävirtaan ja 5-10 kertaa putken halkaisija alavirtaan, jotta saavutetaan riittävä suihkun jakautuminen.
  • Sopiva rakennusmateriaali syövyttäviin ympäristöihin.
  • Helppo huolto ja vaihto. Sisäänvedettävä pistooli voi olla erinomainen ratkaisu ruiskutuspistoolin vaihtamiseen tai huoltoon ilman, että prosessia tarvitsee pysäyttää.
  • Lisätyn kemikaalin virtausnopeus
  • Käytettävissä oleva painehäviö (∆P) = syöttöpaine suuttimen suuaukossa miinus prosessipaine suuttimen suulla.
  • Höyryn, paineilman, typen tai muiden kantokaasujen/atomisoivien kaasujen saatavuus?

Scavenger-injektio

Raakaöljyn porauksesta ja tuotannosta vapautuu rikkivetyä (H2S), väritön kaasu, joka haisee tyypillisesti mädille munille ja on erittäin vaarallinen ihmisille. Kaasu on myös erittäin syövyttävää, mikä on haitallista putkille, venttiileille jne.

Kaasu on käsiteltävä ennen kuin se siirretään rannikolle öljynporauslautalta. Nestemäisiä kemikaaleja ruiskutetaan kaasuvirtaan ruiskutuspistoolilla, ja lisätyt kemikaalit reagoivat rikkivedyn kanssa, joka neutraloidaan.

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.