Työprosessimme oikean ratkaisun toimittamiseksi ajallaan

Varmistaaksemme, että täytämme asiakkaidemme lupauksen toimittaa oikea ratkaisu ajallaan, olemme kehittäneet työprosessin, jota työntekijämme noudattavat koko projektin tai pyynnön ajan.

Työskentelemme niin yksinkertaisten muutaman suuttimen toimituspyyntöjen, kuin suurten monimutkaisten prosessien ja teollisuuden asennusten parissa. Sisäiset prosessimme ja järjestelmämme on suunniteltu varmistamaan nopea, ammattitaitoinen ja tarkka palvelu ja tuki riippumatta kyselyn koosta tai projektin laajuudesta.

Ensimmäiseksi käymme läpi projektin laajuuden ja tavoitteet. Onko esimerkiksi ratkaistava erityinen ongelma, parannettava prosessi tai varaosa olemassa olevaan laitteistoon? Ensimmäisessä vaiheessa tarkastelemme myös mahdollisia riskejä ja aikarajoituksia sekä ihmisiä, jotka ovat tai tulevat olemaan mukana projektissa.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen (web-, puhelin- tai paikan päällä käynti) teemme yhteenvedon siitä, mitä tapaamisessa keskusteltiin ja sovittiin. Tämä yhteenveto lähetetään asiakkaalle, joka puolestaan vahvistaa, että olemme täysin samaa mieltä hankkeen laajuudesta ja tavoitteista.

Tämän jälkeen hanke etenee yhdessä asiakkaan kanssa laatimamme suunnitelman mukaisesti, ja kehitämme ja esitämme ehdotuksen kestävästä ratkaisusta.

Huolellisesti jäsennelty työprosessi on erityisen tärkeä sellaisissa hankkeissa, joissa on mukana useita henkilöitä sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. Noudattamalla sisäistä työprosessiamme vaihe vaiheelta varmistamme, ettei mitään jää "väliin" ja että projekti etenee ilman viivästyksiä.