Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Tuotteiden ja komponenttien jäähdytys

Monet tuotantoprosessit edellyttävät, että tuote on työn aikana kuuma ja jäähdytetään sitten takaisin ympäristön lämpötilaan.

Metallintyöstössä käytetään yleisesti erilaisia jäähdytysprosesseja, kuten valua, puristamista, valssausta ja lämpökäsittelyä. Jäähdytys on yleistä myös elintarviketeollisuudessa, jossa tuote usein pakataan kuumana ja jäähdytetään sitten ennen tuotteen varastointia ja toimittamista.

Miten jäähdytysprosessia käytetään ja optimoidaan?

Jäähdytys tapahtuu yleensä suihkuttamalla jäähdytysnestettä, usein vettä, tuotteen päälle. Jäähdytysnopeus riippuu pääasiassa tuotteen muodosta, alkulämpötilasta, halutusta loppulämpötilasta, tuotteen lämpökapasiteetista sekä tuotteen ja jäähdytysnesteen välisestä konvektiokertoimesta.

Kun tarkastellaan tuotteen muotoa, tarkastellaan sen pinta-alaa, tilavuutta ja lämmönjohtavuutta. On tärkeää ottaa huomioon, että tuotteen lämmönsiirtokyky ei ole aina homogeeninen, sillä se voi olla valmistettu useista eri aineista.

Jäähdytyksen periaatteena on suihkuttaa suuri määrä vettä tai muuta jäähdytysnestettä tuotteen päälle, jotta tuotteen ja suihkun välinen kosketus ja lämmönsiirto optimoitaisiin.

Jäähdytys oikeanlaisista suihkusuuttimista koostuvalla järjestelmällä on suuri etu, ja se nopeuttaa jäähdytysprosessia verrattuna kappaleen upottamiseen nesteeseen. (Kun esine upotetaan nesteeseen, ympäröivä neste kuumenee, mikä vähentää jäähdytyksen tehokkuutta).

Joissakin jäähdytysprosesseissa nestemäistä typpeä suihkutetaan tuotteiden jäähdyttämiseksi tai jäädyttämiseksi aika- ja kustannustehokkaasti. Nestemäisen typen erittäin alhainen kiehumispiste (-196 °C) mahdollistaa sen, että suihke säilyttää erittäin alhaisen lämpötilan ja korkean jäähdytystehokkuuden koko jäähdytysprosessin ajan.

 

Tehokkaan jäähdytysprosessin saavuttamiseksi huomioon otettavat tekijät

Jäähdytysprosessin optimoinnissa on useita keskeisiä tekijöitä. Kokenut henkilökuntamme ja insinöörimme auttavat mielellään laskelmissa ja oikean ratkaisun kehittämisessä.

  • Lopullinen lämpötila
  • Tuotteen muoto
  • Tuotteen alkulämpötila
  • Tuotteen nopeus (jos sitä siirretään jäähdytysprosessin aikana).
  • Pinta, joka on peitettävä ruiskulla
  • Käytettävissä oleva ja haluttu virtausnopeus - Jäähdytysneste
  • Käytettävissä oleva painehäviö (∆P) = syöttöpaine suuttimen suuaukossa miinus prosessipaine suuttimen suulla.

 

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.