Sumusuuttimien valikoimamme

Sumusuuttimet tuottavat suuren määrän hyvin pieniä pisaroita jopa alhaisilla paineilla. Sumusuuttimia käytetään pölynhallintaan, kostutukseen, jäähdytykseen, pintakäsittelyyn ja öljysumun suihkuttamiseen.

Mitä korkeampi paine, sitä pienemmät pisarat. Sumusuuttimien pisarakoko on 20-500 mikronia. Pienet pisarat ovat ihanteellisia esimerkiksi silloin, kun tarvitaan täydellistä haihtumista tai kun halutaan sitoa ilmassa olevaa pölyä.

On tärkeää huomata, että virtausaukko on hyvin pieni, mikä tarkoittaa, että suutin voi tukkeutua, jos suihkutettava neste sisältää suurempia kiinteitä partikkeleita. Ratkaisu tähän ongelmaan on käyttää esisuodatusta tai valita sumusuutin, jossa on sisäänrakennettu suodatin.

Sumusuuttimet tuottavat hyvin pienistä pisaroista koostuvan suihkun jopa alhaisilla paineilla, ja niitä käytetään pölyn torjuntaan, kostuttamiseen, jäähdyttämiseen, pintakäsittelyyn ja öljysumun ruiskuttamiseen.

Erilaisia sumusuuttimia

Sumusuuttimet tuottavat hienoa sumua, jossa pisarat ovat niin pieniä, ettei painovoima vaikuta niihin liikaa, ja ne voivat siten pysyä ilmassa pidempään. Tämä on tärkeä ominaisuus pölynhallinnassa. Sumua voidaan luoda kahdella eri tavalla: pakottamalla neste kulkemaan hyvin pienen virtausaukon läpi tai törmäyttämällä.

Dimdysan tvingar vätskan genom ett litet utloppshål, vilket gör att vätskan finfördelas i mycket små droppar och på så sätt skapas en dimma.

Pieni virtausaukko

 • Neste jakautuu, kun se pakotetaan pienen aukon läpi.
 • Kapeampi suihku pienemmällä paineella

En dimdysa med ett litet stift vid utloppshålet. Denna typ av dimdysa atomiserar, dvs finfördelar, vätskan när den laminära strålen träffar stiftet vid utloppshålet och på så sätt skapas en fin dimma.

Törmäytys

 • Atomisoi eli sumuttaa nesteen, kun laminaarisuihku osuu tappiin ulostuloaukon kohdalla, jolloin syntyy hieno sumu.
 • Suihkutuskulma 70° - 90°

Valitse oikea suutin optimoitua suihkutusprosessia varten.

Jokaisella suutintyypillä on tietty virtausmäärä, suihkutuskuvio ja pisarakoko. Suihkutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat suuttimen ja ratkaisun valintaan. 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
 • Mikä on suuttimen ja suihkutusprosessin tehtävä?

  Oikean suuttimen valinnan ensimmäinen vaihe on määritellä suihkutusprosessin tehtävä, kuten kaasun jäähdytys, säiliön pesu tai kuljetinhihnan huuhtelu. Suutintyyppi ja siten myös suihkutuskuvio ja pisarakoko ovat tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon suihkutusprosessin optimoimiseksi.

  Lue koko vastaus
 • Mikä pisarakoko sopii prosessiin parhaiten?

  Pisarakoko on usein kriittinen tekijä ruiskutusprosessin optimoinnissa. Monet prosessit, kuten kaasun jäähdytys ja kaasun pesu, riippuvat siitä, että nesteen kokonaispinta-ala on mahdollisimman suuri. Tällöin neste on jaettava suureen määrään pieniä pisaroita, jotta saadaan aikaan mahdollisimman suuri kokonaispinta-ala. Muut ruiskutusprosessit ...

  Lue koko vastaus
 • Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?

  Suuttimen sijainti kohteen yläpuolella (D) ja suihkutuksen peittämä alue (B) on tärkeää tietää, jotta voidaan valita oikea suihkutuskulma (A). Suihkukulma mitataan lähellä suuttimen suuta, ja ulkoiset tekijät, kuten painovoima tai ilman ja kaasun virtaus vaikuttavat välittömästi pisaroihin.

  Lue koko vastaus
 • Mikä virtaus halutaan? Mikä on käytettävissä oleva paine?

  Haluttu virtausmäärä riippuu suihkutusprosessista. Useimmilla suihkutusprosesseilla on yleiset nyrkkisäännöt virtausalueille, mutta monissa tapauksissa oikeiden tulosten saavuttaminen edellyttää testausta paikan päällä.

  Lue koko vastaus
 • Minkä tyyppistä nestettä suihkutusprosessissa käytetään?

  Nesteen ominaispaino, viskositeetti ja mahdolliset partikkelit vaikuttavat suuttimen suihkutusominaisuuksiin.

  Lue koko vastaus
 • Pääsevätkö ulkoiset tekijät vaikuttamaan suuttimen suihkuun?

  Joskus suihkuun vaikuttavat ulkoiset voimat, kuten prosessikaasuvirrat, ilmavirrat tai tuuli.

  Lue koko vastaus
 • Mikä materiaali soveltuu tarkoitukseen parhaiten?

  Alla on lueteltu useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan materiaaleja tiettyä suutinta varten. Väärä materiaalivalinta vaikuttaa todennäköisesti suuttimen suorituskykyyn ja käyttöikään. Autamme mielellämme ja annamme neuvoja siitä, mikä materiaali on sopivin sinun ...

  Lue koko vastaus
 • Optimoidun suihkutusprosessin edut?

  On monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan suutinta tiettyä ruiskutusprosessia varten. Optimoitu ruiskutusprosessi voi vaikuttaa merkittävästi, sillä se voi edistää: tuotteen ja prosessin laadun parantumista tuotannon lisääntymistä ja suunnittelemattomiin pysähdyksiin kuluvan ajan lyhenemistä huoltokustannusten vähenemistä käyttökustannusten alenemista vähentämällä ...

  Lue koko vastaus
PDF

Ladattavia dokumentteja

YouTube video
YouTube video
YouTube video