Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Savukaasujen kondensointi

Savukaasujen lauhdutusta käytetään eri teollisuusprosesseissa, kuten kemianteollisuudessa ja voimalaitoksissa, tuotetun lämmön talteenottoon ja uudelleenkäyttöön.

 

 

Miten savukaasujen lauhdutus toimii?

Lauhdutuskolonnissa kuuma kaasu suihkutetaan kylmällä nesteellä. Kaasun sisältämä vesihöyry tiivistyy, kun se saavuttaa kastepisteensä, ja vapauttaa latenttia energiaa faasimuutoksen aikana kaasusta nesteeksi, mikä johtaa nesteen lämpötilan nousuun. Näin ollen tapahtuu lämmönsiirto kaasusta nesteeseen. Lämmitetyn nesteen sisältämä energia siirretään sitten lämmönvaihtimeen tai käytetään prosessin toisessa osassa.

Esimerkki - yhteistuotantolaitos

CHP-laitoksen polttoprosessi tuottaa sähköä ja samalla lämpöä, joka siirretään prosessikaasun mukana. Kuuman prosessikaasun sisältämän energian hyödyntämiseksi kaasu jäähdytetään lämmönvaihtimessa esimerkiksi kaukolämpölaitoksen vedellä tai lauhdepesurissa.

Lämmitetty vesi johdetaan sitten kaukolämpöverkkoon. Mitä korkeampi polttoaineen (esim. biomassan tai kotitalousjätteen) kosteuspitoisuus on, sitä enemmän lämpöä prosessista voidaan ottaa talteen.

Jotkin CHP-laitokset käyttävät myös naapurimaiden teollisuuden ylijäämälämpöä, joka syötetään paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Mitkä prosessiparametrit ovat tärkeitä savukaasujen lauhdutuksen suunnittelussa?

Savukaasun lauhdutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ottaa huomioon seuraavat prosessiparametrit. Kokenut henkilökuntamme ja insinöörimme auttavat sinua mielellään laskelmissa ja oikean ratkaisun kehittämisessä.

  • Tavoiteltu vaikutus ja järjestelmä kokonaisuudessaan
  • Lämpötila kaasu- ja nestevirroissa ja niistä ulospäin
  • Kaasuvirta
  • Kaasun ominaisuudet
  • Suhteellinen kosteus (RH)
  • Mitoitusrajoitukset
  • Paine ja painehäviö

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.