Ympäristö ja kestävä kehitys

Visiomme on, että teollisuus voi innovatiivisten ratkaisujen ja teknologioiden avulla vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja siten hallita ja hyödyntää vastuullisesti maapallon luonnonvaroja.

Liiketoiminta-ajatuksemme koostuu pääasiassa sellaisten tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamisesta teollisuudelle, joilla on suora tai välillinen myönteinen vaikutus ympäristöön. Autamme yrityksiä parantamaan teollisuusprosesseja keskittyen kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Jopa päivittäisessä toiminnassamme pyrimme olemaan ilmastoälykäs yritys, jonka integroitu ympäristöajattelu on luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme.

VISION

Visiomme on, että teollisuus voi innovatiivisten ratkaisujen ja teknologioiden avulla vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja siten hallita ja hyödyntää vastuullisesti maapallon luonnonvaroja.

Asiakkaamme

Hoitaessamme ja luodessamme pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiimme ymmärrämme paremmin heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan. Noudatamme huolellisesti kehitettyjä työprosessejamme aloituskokouksesta toimitukseen asti, sillä haluamme varmistaa, että voimme toimittaa kestävän ratkaisun, jolla on myönteinen ympäristövaikutus. Kehitämme usein asiakaskohtaisia ratkaisuja tarjotaksemme asiakkaan liiketoiminnalle tehokkaimman ja kestävimmän ratkaisun.

Projektin aikana pyrimme antamaan asiakkaalle mahdollisimman paljon tietoa tarjoamastamme tuotteesta, teknologiasta tai ratkaisusta. Investoinnissa ei ole kyse vain hinnasta, vaan on otettava huomioon useita muita tekijöitä - toiminta, käyttöikä, laatu, materiaalivalinnat, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ympäristövaikutukset.

Toimittajamme

Toimittajamme tarjoavat tuotteita, järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka johtavat parempiin teollisuusprosesseihin, jotka puolestaan suoraan tai epäsuorasti johtavat myönteisiin ympäristövaikutuksiin.

Tavarantoimittajat ovat oman tuotealansa johtavia toimijoita, jotka työskentelevät jatkuvasti innovoinnin, tuotekehityksen, valmistuksen tehostamisen, materiaalivalintojen jne. parissa.

Suhteemme asiakkaisiimme on myös tärkeä tässä prosessissa. Olemme päivittäin yhteydessä tavarantoimittajiin ja annamme palautetta asiakkaiden tarpeista, mikä edistää ympäristön ja kestävän kehityksen kehittämistä entisestään.

 

BETE:n pääkonttori ja tuotantoyksikkö - aurinkopaneelien (150KW) asennus vastaa 20% yhtiön vuotuisesta sähkönkulutuksesta.