Hätäsuihkut

Tarvitaanko ainoastaan väliaikainen hätäsuihkuratkaisu?

Joskus väliaikainen ratkaisu riittää, jotta voidaan täyttää organisaation tämänhetkiset hätäsuihkuja koskevat vaatimukset. Tällainen tilanne voi olla huoltotauon, muutostöiden, siirtojen, tilapäisten toimintojen tai veden sulkemisen yhteydessä.

Yksinkertainen ratkaisu on siirrettävät hätäsuihkut tai vaihtoehtoisesti hätäsuihkuvarusteiden vuokraus tietyn ajanjakson aikana.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Vuokrasuihkut FSP Tech 1