Säiliötekniikka

Onko säiliö täysin pyöreä vai deformoitunut?

Sen lisäksi, onko säiliö täysin pyöreä vai hieman deformoitunut, on tärkeää tietää, onko säiliön seinämä "päällekkäisrakenteinen" vai tasainen.

Käynnistyshanke

Rakenne

Jos säiliö on päällekkäisrakenteinen, valitaan tiivistetyyppi, joka voi liikkua vaipan pinnalla ylös ja alas ilman riskiä jäädä kiinni vaipan seinämän päällekkäisrakenteisiin.

Pyöreys

Jotta voidaan varmistua siitä, että tiiviste on täysin tiivis kotelon pintaa vasten, ja estää vuodot tai sadeveden ja lumen pääsyn säiliöön, on erittäin tärkeää tietää onko säiliö täysin pyöreä vai onko siinä jonkinlaista deformaatiota.

Vaippaseinän ja kelluvan katon välisen etäisyyden mittaus.

Jos säiliö on deformoitunut, tarvitaan tarkka mittaus. Mittaustulokset antavat viitteitä siitä, minkä tyyppinen tiiviste on sopivin, sekä tiivisteen koosta ja jousista seinää vasten.

Mittaus suoritetaan seuraavasti:

  1. Vaippaseinän ja kelluvan katon välinen etäisyys lasketaan yhteen kahdessa vastakkaisessa pisteessä (A1+A2, B1+B2, C1+C2 jne.), jotta saadaan suurin mahdollinen etäisyys kussakin pisteessä. Mittaukset olisi mieluiten tehtävä <3 metrin välein koko vaipan pinnalta.
  2. Toista mittaukset eri kelluvuustasoilla.

Esimerkki yhteenvetomittaustuloksesta:

Kelluvan katon keskittäminen

Jotta tiivistys olisi tehokas ja pitkäikäinen, kelluvan katon on oltava mahdollisimman keskitetty. Tämä saavutetaan käyttämällä tiivistysjärjestelmiä, joissa on hyvin suunniteltu ja laadukas jousirakenne, jonka Imhof Tank-Technik toimittaa.

Lue lisää yksityiskohtia mittaamisesta ja keskittämisestä.