Tanklagringsutrustning

Är cisternen helt rund eller något deformerad?

Förutom frågan om cisternen är helt rund eller något deformerad, är det viktigt att veta om cisternen är överlappsbyggd eller har en slät mantelyta.

Startup project

Konstruktion

Om cisternen är överlappsbyggd väljs en tätningskonstruktion som gör att tätningen kan förflytta sig upp och ner över mantelytan utan att riskera att haka fast i överlappningarna på mantelväggen.

Rundhet

För att säkerställa att tätningen sluter helt tätt mot mantelytan och därmed förhindrar utsläpp eller att regnvatten och snö tränger in i cisternen är det mycket viktigt att känna till om cisternen är helt rund eller har någon form av deformering.

Mätning av avståndet mellan mantelvägg och flytande tak

Om cisternen är deformerad krävs att en noggrann mätning utförs. Resultat från mätningen kommer att styra vilken typ av tätning som väljs, samt tätningens och saxens storlek.

Mätningen utförs på följande sätt:

  1. Addera avståndet mellan mantelväggen och det flytande taket på två motsatta punkter (A1+A2, B1+B2, C1+C2, etc) för att på så sätt ta fram det maximalt möjliga avståndet vid varje punkt. Mätningar ska helst göras per <3 m runt hela mantelytan.
  2. Upprepa mätningarna på olika flytnivåer.

Exempel på ett sammanställt mätresultat:

Centrering av det flytande taket

För att tätningssystemet ska vara effektivt och ha en lång livslängd behöver det flytande taket vara så centrerat som möjligt. Detta uppnås genom att använda tätningssystem med bra fjädringskonstruktion, vilket Imhof Tank-Technik levererar.

Läs mer i detalj om mätning och centrering