Kolonnin sisäosat

Miten savukaasujen puhdistus toimii? Tärkeimmät prosessiparametrit?

Savukaasujen puhdistus on aineensiirtoprosessi, jossa on tavoitteena on poistaa ei-toivottuja aineita. Savukaasujen puhdistusta käytetään erilaisissa sovelluksissa useilla teollisuudenaloilla.

Savukaasujen puhdistus RVT Process Equipment e1676903116889

Ennen kuin kuuma prosessikaasu johdetaan kolonnin pohjaan, se on usein jäähdytettävä kastepisteeseensä suuttimien avulla. Tämän jälkeen sisään tuleva kaasu virtaa kolonnin alaosasta ja poistuu kolonnin yläosasta. Puhdistusprosessissa pesunestettä lisätään kaasuun nähden vastakkaiseen suuntaan. Pesunesteen tehtävänä on saada aikaan aineensiirto absorboimalla kaasun epäpuhtauksia, eli kaasussa olevat ei-toivotut aineet siirtyvät pesunesteeseen. Tämän jälkeen neste poistetaan ja puhdistetaan. Joissakin prosesseissa pesunesteeseen lisätään kemiallisia aineita absorption parantamiseksi entisestään.

Kaasun puhdistusprosessi on sitä tehokkaampi, mitä enemmän kaasu ja pesuneste ovat kosketuksissa keskenään. Kaasun ja nesteen välinen kontakti optimoidaan pidentämällä viipymäaikaa kolonnissa ja maksimoimalla pesurin pinta-ala. Tämä saavutetaan käyttämällä suuttimia, jotka on suunniteltu tuottamaan pieniä pisaroita, jolloin massansiirtoprosessin kokonaispinta-ala kasvaa. Kaasun ja nesteen välisen viipymäajan ja aktiivisen kosketuspinta-alan lisäämiseksi käytetään täytekappaleita tai strukturoituja täytekappaleita.

Mitkä prosessiparametrit ovat tärkeitä suunniteltaessa pesuria savukaasujen puhdistusta varten?

Massansiirtoprosessin optimoimiseksi on otettava huomioon monia parametreja, kuten esimerkiksi seuraavat:

  • Mikä on prosessin tarkoitus, ja mitä halutaan saavuttaa?
  • Kaasuvirta
  • Kaasun koostumus
  • Mittarajoitukset
  • Paine ja painehäviö
  • Lämpötila
  • Epäpuhtauden tyyppi, liukoisuus ja pitoisuus

Jokainen yksittäinen prosessi on ainutlaatuinen, ja eri parametreja on usein punnittava keskenään optimaalisen ratkaisun löytämiseksi. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää tuntea hyvin prosessin eri osatekijät ja niiden vaikutukset. Samalla tarvitaan kokonaisvaltaista näkökulmaa, jotta voidaan löytää kestävin ratkaisu kullekin prosessille.