Kolonnin sisäosat

Miten savukaasujen lauhdutus toimii? Keskeiset prosessiparametrit?

Savukaasun lauhdutus on yleinen prosessi kemianteollisuudessa ja hyvä esimerkki lämmönsiirrosta. Savukaasujen lauhdutusta käytetään prosessin aikana syntyvän lämmön talteenottoon ja uudelleenkäyttöön.

Lauhdutinkolonnissa kylmä neste suihkutetaan kuumaan kaasuun. Kaasun sisältämä vesihöyry tiivistyy, kun se saavuttaa kastepisteensä, ja vapauttaa latenttia energiaa faasinsiirron aikana kaasusta nesteeksi. Tämä johtaa nesteen lämpötilan nousuun, jolloin lämmönsiirto kaasusta nesteeseen on tapahtunut. Lämmitetyn nesteen sisältämä energia siirretään sitten lämmönvaihtimeen tai käytetään toisessa vaiheessa prosessia.

Esimerkki - Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotantolaitos

Yhteistuotantolaitoksen polttoprosessi tuottaa sähköä ja samalla lämpöä, joka siirretään prosessikaasuun. Kuuman prosessikaasun sisältämän energian hyödyntämiseksi kaasu jäähdytetään lämmönvaihtimessa tai lauhdepesurissa. Lämmitetty vesi johdetaan sitten kaukolämpöverkkoon. Mitä suurempi polttoaineen (esim. biomassan tai kotitalousjätteen) kosteuspitoisuus on, sitä enemmän prosessista voidaan ottaa lämpöä talteen. Joissakin yhteistuotantolaitoksissa hyödynnetään myös vieressä sijaitsevan teollisuuden ylijäämälämpöä, joka johdetaan paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Mitkä prosessiparametrit ovat olennaisia suunniteltaessa pesuria savukaasujen kondensointia varten?

  • Tavoiteltu vaikutus ja järjestelmä kokonaisuudessaan
  • Lämpötila kaasu- ja nestevirroissa ja niistä ulospäin
  • Kaasuvirta
  • Kaasun ominaisuudet
  • Suhteellinen kosteus (RH)
  • Mittarajoitukset
  • Paine ja painehäviö