Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Hätäsuihkut

Hätä- ja silmäsuihkuja koskevat vaatimukset ja suositukset?

Turvallisen ja varman työpaikan luomiseksi on olemassa useita kansallisia ja eurooppalaisia säädöksiä, jotka sisältävät hätäsuihkuvarusteita koskevia sääntöjä ja suosituksia.

Turvasuihkun merkinnät e1667545492733

Seuraavassa esitetään joitakin eri asetuksissa ja suosituksissa käsiteltyjä seikkoja:

  • Laitteiden sijainti ja saavutettavuus
  • Hätävarusteiden käsittely ja aktivointi
  • Veden määrä, virtaus ja mahdollinen valuminen
  • Hyvä vedenlaatu
  • Lämmitetty vesi, bakteerien kasvu
  • Ympäristö, jossa hätäsuihkulaitteet sijaitsevat (korroosio, kylmyys).
  • Silmähuuhtelu
  • Merkit, varoituskyltit ja varoitussignaalit
  • Menettelyt, koulutus ja kirjalliset asiakirjat
  • Valvonta ja ylläpito

FSP-Tech®:n hätäsuihkulaitteet täyttävät kaikki ruotsalaisten ja eurooppalaisten määräysten mukaiset vaatimukset.

Ruotsin säännökset

AFS 1997:7  Ensiapu ja kriisituki (§9, §10)

AFS 2020:1  Työpaikan suunnittelu (§161-§163)

Eurooppalaiset säädökset

EN 15154-1*  Laboratorioiden vesijohtoverkkoon liitetyt hätäsuihkut

EN 15154-2*  Silmienhuuhtelulaitteet kiinteä liitäntä vesijohtoverkkoon

EN 15154-3*  Hätäsuihkut, joita ei ole liitetty pysyvästi vesijohtoverkkoon.

EN 15154-4*  Silmänhuuhtelulaitteet, joita ei ole liitetty pysyvästi vesijohtoverkkoon.

EN 15154-5*  Vesijohtoverkkoon pysyvästi liitetyt hätäsuihkut muissa paikoissa kuin laboratorioissa.

EN 15154-6*  Vesijohtoverkostoon kiinteästi liitetyt monisuutin-hätäsuihkut muissa paikoissa kuin laboratorioissa.

* EN-määräykset ovat ladattavissa osoitteesta Ruotsin standardointilaitos