Suuttimet & suutinasennelmat

Minkä tyyppistä nestettä ruiskutusprosessissa käytetään?

Nesteen ominaispaino, viskositeetti ja mahdolliset partikkelit vaikuttavat suuttimen suihkuominaisuuksiin.

Ominaispaino (tiheys)

Suuttimen tietolomakkeessa ilmoitetaan virtausnopeus ominaispainolla (SG) = 1 eli vedellä. Nesteiden, joiden ominaispaino on suurempi kuin veden, virtausnopeus on pienempi, ja nesteiden, joiden ominaispaino on pienempi kuin veden, virtausnopeus on suurempi kuin tietolehdessä on ilmoitettu. Seuraavaa suhdetta sovelletaan virtausnopeuksien (Q) välillä eri ominaispainoilla olevien nesteiden osalta:

Q2/Q1 = √(SG1/SG2)

Viskositeetti

Korkea viskositeetti estää pisaroiden hajoamisen eli sumuamisen suihkeessa. Yleensä nesteet, joiden viskositeetti on yli 100 cP, ovat vaikeasti sumutettavissa. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi käytetään ilmasuuttimia, joissa neste sekoitetaan paineilmaan, jolloin saadaan aikaan pienistä pisaroista koostuva nestesumu.

Nestemäiset ominaisuudet huoneenlämmössä
Neste Viskositeetti Ominaispaino
Vesi 1 cP 1 SG
Öljy 10W-30 110 cP 0,88 SG
Hunaja 1500 cP 1,05 SG

Partikkelit

Jos nesteessä on partikkeleita joiden koko on suurempi kuin suuttimen vapaa läpivienti, on olemassa suuttimen tukkeutumisvaara. Suuttimen datalehdessä ilmoitetaan suuttimen vapaa läpivienti millimetreinä.

Nesteessä olevat hiukkaset lisäävät suuttimen kulumisriskiä ja lyhentävät siten suuttimen käyttöikää. Kulumista voidaan rajoittaa valitsemalla kestävämpi materiaali tai käyttämällä sopivaa suodatinta.