Pisaranerotus

Miksi painehäviö on tärkeä tekijä pisaranerottimen valinnassa ja mitoituksessa?

Prosessikaasuvirtaus tuotetaan puhaltimella tai kompressorilla, joka luo tyhjiön tai poistopaineen. Paine on energiaa, joka on kustannus, eli se on otettava huomioon optimaalisen ratkaisun löytämiseksi.

Profiileista valmistettu pisaranerotin on suunniteltu kestämään suuria kaasuvirtoja ilman, että painehäviö vaikuttaa liikaa. Toisaalta candle filter, joka koostuu hyvin pienistä, tiiviisti pakatuista kuiduista, vaikuttaa kuitenkin paljon enemmän painehäviöön.

Pisaranerottimen rakenteen lisäksi painehäviöön vaikuttavat kaasun virtausnopeus, nestekuorma, viskositeetti ja partikkeleiden määrä.

Yleisesti ottaen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman pieni painehäviö suhteessa mahdollisimman suureen erotustehokkuuteen.