Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Pisaranerotus

Onko erotus- tai poistotehokkuudelle erityisvaatimuksia?

Haluttu erotteluaste voi määräytyä lakisääteisten päästövaatimusten perusteella tai siksi, että on tarpeen vähentää tietty määrä epäpuhtauksia esimerkiksi korroosion ja muiden vaurioiden välttämiseksi prosessin "loppupäässä". Joissakin prosesseissa pisaranerottimia käytetään arvokkaiden aineiden ja tuotteiden uudelleenkäyttöön.

Tietopankki Tiputusjärjestelmä

Erotustehokkuus määrittää kuinka paljon nestettä ja hiukkasia pisaranerotin poistaa kaasuvirrasta. Erotustehokkuus lasketaan käyttämällä useita muuttujia, kuten pisaranerottimen tyyppiä, kaasun ja nesteen tiheyttä, kaasun virtausnopeutta ja nesteen määrää.

Kaasun virtausnopeuden kasvattaminen lisää erotustehokkuutta, mutta se merkitsee myös painehäviön kasvua. On tärkeää tehdä kompromissi erotustehokkuuden ja kokonaiskäyttökustannusten välillä.