Kolonnin sisäosat

Mitä tukea Hansa Engineering tarjoaa massan- ja lämmönsiirtoprosessien optimointiin?

Meillä on pitkä kokemus ja vankka tietotaito aineen- ja lämmönsiirrosta, ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajamme RVT Process Equipmentin suunnittelu- ja teknisen tuen osaston kanssa.

Meillä on laaja prosessitietämys ja -kokemus, ja keskitymme kehittämään asiakkaillemme optimoituja ja kestäviä ratkaisuja.

  • Prosessianalyysit - Prosessin optimointi, kustannussäästöt, vianmääritys
  • Insinöörityö - Insinöörityö, CFD-analyysi (laskelmat kolonnin optimoimiseksi painehäviön ja virtauksen osalta), FEM-analyysi, mekaaninen pitovaiheanalyysi.
  • Hydrauliset ja mekaaniset analyysit - hydrauliikka, vikajakauma, pullonkaulat
  • Testauslaitteistot - testikolonni täytekappaleille, testikolonni massansiirtoalustoille, testauslaitteisto nesteenjakelijoille