Ammoniakin poisto

Teollisuuden, biokaasulaitosten ja kunnallisten puhdistamoiden prosessi- ja jätevedet sisältävät ammoniumioneja (NH4+) ja ammoniakkikaasua (NH3), mikä vaikuttaa kielteisesti veden laatuun, ekosysteemeihin ja ihmisten terveyteen.

Ammoniakin poisto ilmalla tai höyryllä on turvallinen ja kustannustehokas prosessi, jolla epäpuhtaudet voidaan helposti poistaa.

 

Miten ammoniakin poisto toimii?

Prosessi- ja jätevedessä on ammoniumioneja (NH4+) yhdessä liuenneen ammoniakkikaasun kanssa (NH3):

NH4+ + OH ↔ NH3 + H2O

 • pH <7 ⇒ lähes kaikki ammoniakki on liukenevia ammoniumioneja (NH4+)
 • pH >12 ⇒ lähes kaikki ammoniakki on liuennutta kaasua (NH3)
 • pH7:n ja pH12:n välisellä alueella sekä NH4+ ja NH3 prosessi- tai jätevedessä
 • liuenneen kaasun (NH3) prosenttiosuus kasvaa lämpötilan ja pH:n myötä

Varsinainen prosessi ammoniumionien ja liuenneen ammoniakkikaasun poistamiseksi jätevedestä tapahtuu pakatussa kolonnissa, jossa pakatun kerroksen tehtävänä on lisätä nesteen ja kaasun kosketuspinta-alaa.

Ennen kuin saastunut vesi johdetaan kolonniin, lämpötila säädetään ja pH-arvoa nostetaan (lisäämällä NaOH:ta tai kalkkia), jotta NH3 osuus kasvaa prosessissa tai jätevedessä.

Tämän jälkeen vesi johdetaan pakkauspedin yläpuolelle, josta se virtaa pakkauspedin läpi ja poistuu säiliön kautta. Vastakkaiseen suuntaan nesteeseen nähden virtaa ilmaa (ilmapoisto) tai höyryä (höyrypoisto), jolloin liuennut ammoniakkikaasu (NH3) poistuu nesteestä ja virtaa ilman mukana ulos kolonnista puhdistettavaksi ja talteenotettavaksi seuraavissa prosessivaiheissa.

Ilma- vs. höyrypoisto

Ilmapoisto on yleisesti ottaen edullisempaa kuin höyrystys, ja se on hyvä vaihtoehto silloin, kun höyryä tai jäähdytysvettä ei ole käytettävissä.

Höyrystys on sitä vastoin tehokkaampi menetelmä ammoniakkisaasteen poistamiseksi.

Mitkä prosessiparametrit ovat tärkeitä strippauskolonnia suunniteltaessa?

Seuraavat parametrit ovat tärkeitä ottaa huomioon päätettäessä, pitäisikö ammoniakin poisto suorittaa ilmalla vai höyryllä:

 • Prosessikohtaiset olosuhteet
 • Lämpötila
 • Ammoniakkipitoisuus, pH-arvo
 • Muut epäpuhtaudet
 • Energialähde
 • Onko poistettuja epäpuhtauksia mahdollista käyttää uudelleen? Kaupallinen arvo?
 • Onko poistokaasuja käsiteltävä päästöjen vähentämiseksi?

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.

PDF

Ladattavia dokumentteja