Säiliön sekoittaminen

Monissa tapauksissa säiliön sisältöä on sekoitettava, tai pidettävä suspensiossa. Tämä tehdään usein moottoroitujen mekaanisten sekoittajien avulla, jotka ovat kalliita, ja vaativat huoltoa.

Vaihtoehtona on käyttää sekoitussuutinta, TurboMix®, joka vähentää huomattavasti järjestelmän monimutkaisuutta, pääomakustannuksia ja huoltovaatimuksia.

 

Miten TurboMix® sekoitussuutin toimii?

TurboMix®-sekoitussuutin on täysin upotettu säiliössä tai astiassa olevaan nesteeseen, ja se toimii yksinkertaisella periaatteella, jonka mukaan suuttimen läpi kulkevan nopeuden kasvaessa paine suuttimessa laskee.

Suutin on suunniteltu siten, että tulevan nesteen nopeus muuttaa suuttimen matalapainealueeksi. Suuttimessa syntyvän alhaisemman paineen vuoksi ympäröivä neste virtaa suuttimeen, jolloin säiliössä syntyy kierto. Suuttimesta ulos tuleva nestemäärä on 3-5 kertaa suurempi kuin tulevan nesteen määrä, mikä johtaa korkeaan sekoitustehokkuuteen ja vaatii pienempää pumppauskapasiteettia.

Sekoitussuutinta käytetään myös estämään monia kevyempiä hiukkasia sisältävien nesteiden kelluminen pinnalle tai raskaampien kiintoaineiden laskeutuminen säiliön pohjalle. Sama koskee tapauksia, joissa säiliö sisältää nesteitä, joiden tiheys on kaksi eri luokkaa, tai esimerkiksi öljy- ja vesipohjaisten yhdisteiden seoksia.

Asennus

Yleinen asennustyyppi koostuu pumpusta, joka on liitetty säiliöön putken kautta. Neste imetään säiliöstä pumpun kautta sekoitussuuttimeen. Säiliöstä imetään lisää nestettä pumpun kautta suuttimeen jne. Säiliössä syntyvä kierto saa nesteen olemaan jatkuvassa liikkeessä. Oikein sijoitetuilla suuttimilla säiliössä olevaa nestettä voidaan siis sekoittaa tai pitää suspensiossa ilman moottoroituja sekoittajia.

Toinen asennustapa on lisätä säiliöön uutta nestettä kiertojärjestelmän sijasta, joka sekoitetaan olemassa olevaan nesteeseen.

Tekijät, jotka on otettava huomioon optimoidun säiliön sekoittamisen kannalta

  • Säiliön sisällön ja sekoitusvaatimusten määrittely - säiliön sisältö, kierto, sekoittaminen/kiintoaineiden suspendoiminen, sekoittaminen.
  • Hiova tai syövyttävä ympäristö? Rakennusmateriaalit?
  • Säiliön/astian koko ja muoto
  • Kiinnityskohdat
  • Käytettävissä oleva/vaadittava virtausnopeus
  • Painehäviö sekoitussuuttimen suuttimen yli ∆P = syöttöpaine suuttimen suuttimen suuttimessa miinus prosessipaine suuttimen suulla.

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

IJ Hansa Engineering Oy 1
Iiro Jokinen Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.