Palontorjunta hulevesijärjestelmillä

Tarjoamme yhdessä toimittajamme BETE:n kanssa tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja erityyppiseen palontorjuntaan niin sanotuilla hulevesijärjestelmillä. Hulevesipalontorjuntajärjestelmä koostuu paineettomista, kuivista putkista, ja suuttimista joissa on avoimet suihkupäät.

Meillä on laaja kokemus offshore- ja petrokemianteollisuudesta, jalostamoista ja muista vaativista ja ankarista ympäristöistä. Useimmissa järjestelmissä käytettävät palontorjuntasuuttimet on testattu ja sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti: Factory Mutual, UL Approval, Lloyd's Register, U.S. Coastgurad Approved.

Miten hulevesijärjestelmä toimii?

Palonsammutusjärjestelmä koostuu useista suihkusuuttimista, joissa on avoimet suihkupäät. Suuttimet on liitetty paineettomiin kuiviin putkiin, jotka on varustettu sammutusvesiventtiilillä (valumaventtiili). Venttiili on puolestaan kytketty vesijohtoverkkoon. Järjestelmä voidaan aktivoida manuaalisesti tai automaattisesti esimerkiksi lämmön-, savun- tai liekinilmaisulaitteilla. Aktivoinnin jälkeen venttiili aukeaa, vesi virtaa suuttimiin ja sammutus alkaa.

Hulevesijärjestelmät voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

Jäähdytys

Vettä suihkutetaan esimerkiksi haihtuvia aineita sisältävien paineastioiden ulkopuolelle. Vesisuihku pitää astian ja sen sisällön viileänä ja estää näin astian paineen nousun, joka voisi johtaa suureen turvallisuusriskiin.

Vesisumu

Sumusuuttimia käytetään tulipalojen sammuttamiseen tai hallintaan suihkuttamalla hienojakoista vesisumua liekkien päälle. Pisarat haihtuvat nopeasti, imevät lämpöä ja syrjäyttävät happea.

Vesiseinä

Vesiseinä toimii suojana, joka suojaa henkilöstöä ja laitteita lämpösäteilyltä, haitallisilta kaasuilta ja liekeiltä.

Kostutus

Vettä ruiskutetaan lähinnä palon hallitsemiseksi eikä sen sammuttamiseksi. Kostutusta käytetään yleensä tulipalojen sammuttamiseen kaasuvuotojen yhteydessä.

Tehokkaan palontorjunnan kannalta huomioon otettavat tekijät

Optimoidun palontorjuntaratkaisun aikaansaamiseksi on otettava huomioon useita tekijöitä. Kokenut henkilökuntamme ja insinöörimme auttavat laskelmissa ja oikean ratkaisun kehittämisessä.

  • Palontorjunta-alueen koko ja muoto, laitteet jne.
  • Suunnittelua koskevat eritelmät ja vaatimukset - vaaditut virtausnopeudet/peittävyydet
  • Mahdolliset asennuskohdat
  • Käytettävissä oleva painehäviö (∆P) = syöttöpaine suuttimen suuaukossa miinus prosessipaine suuttimen suulla

 

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

IJ Hansa Engineering Oy 1
Iiro Jokinen Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.
TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.