Suuttimet & suutinasennelmat

Mikä virtaus halutaan? Mikä on käytettävissä oleva paine?

Haluttu virtausmäärä riippuu suihkutusprosessista. Useimmilla suihkutusprosesseilla on yleiset nyrkkisäännöt virtausalueille, mutta monissa tapauksissa oikeiden tulosten saavuttaminen edellyttää testausta paikan päällä.

Tietyn suuttimen virtaus riippuu sen koosta ja paineesta. Suuttimen läpi virtaavan nesteen määrä riippuu pääasiassa suuttimen ulostulossa olevan paineen ja suuttimen ympärillä vallitsevan paineen, joka on yleensä ilmakehän paine, välisestä paine-erosta.

Jos suuttimen datalehdessä ei anneta spesifistä painetta, suuttimen virtaus tietyllä paineella voidaan laskea datalehden alaosassa olevan yhtälön avulla. K-kerroin on annettu datalehdessä olevassa taulukossa.

Kun suihkutetaan säiliössä, jossa paine ei ole ilmakehän paine, paine-ero lasketaan vähentämällä säiliön paine suuttimen suuaukon paineesta: l/min = K(Bar, suuaukko - Bar, säiliö)^x.