Suuttimet & suutinasennelmat

Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?

Suuttimen sijainti kohteen yläpuolella (D) ja suihkutuksen peittämä alue (B) on tärkeää tietää, jotta voidaan valita oikea suihkutuskulma (A). Suihkukulma mitataan lähellä suuttimen suuta, ja ulkoiset tekijät, kuten painovoima tai ilman ja kaasun virtaus vaikuttavat välittömästi pisaroihin.

Suihkutuskuvion kattavuuden määrittelyssä käytetään neljää parametria

Suihkutuskulma (A)

Suihkutuskulma mitataan lähellä suuttimen suuta. Koska ulkoiset tekijät (painovoima, ilma- ja kaasuvirtaukset) vaikuttavat välittömästi pisaroihin, tämä mittaus on hyödyllinen vain laskettaessa suihkutuksen peittävyyttä lähellä suutinta.

Tarvittaessa tarjoamme suihkutuskaavioita suihkutuksen peittävyyden laskemiseksi suuremmilta etäisyyksiltä.

Todellinen peittävyys (B)

Todellinen suihkutuspeitto tietyllä etäisyydellä (D) suuttimesta.

Tehokas suihkutuskulma (C)

Laskettu kulma todellisesta suihkutuspeittävyydestä (B) etäisyydellä (D).

Teoreettinen suihkutuksen peittävyys (E)

Suihkun peittävyys etäisyydellä (D), jos suihkutus tulee suorassa linjassa suuttimen suusta.

Distance (D) in mm
Spray angle (A) 50 100 150 200 300 400 600 800 1000
10° 9 17 26 35 52 70 105 140 175
20° 18 35 53 71 106 141 212 282 353
30° 27 54 80 107 161 214 322 429 536
40° 36 73 109 146 218 291 437 582 728
50° 47 93 140 187 280 373 560 746 933
60° 58 115 173 231 346 462 693 924 1155
70° 70 140 210 280 420 560 840 1120 1400
80° 84 168 252 336 503 671 1007 1343 1678
90° 100 200 300 400 600 800 1200 1600 2000
100° 119 238 358 477 715 953 1430 1907 2384
110° 143 286 428 571 857 1143 1714 2285
120° 173 346 520 693 1039 1386 2078
130° 214 429 643 858 1287 1716
140° 275 549 824 1099 1648 2198
150° 373 746 1120 1493 2239
170° 1143 2286

Suihkutuksen peittävyyden optimointi

Kun suunnittelemme suihkutusjärjestelmän, joka edellyttää suuren poikkipinta-alan peittämistä, suihkutus optimoidaan siten, että se peittää mahdollisimman tasaisesti koko alueen.

Ota tarvittaessa yhteyttä.